Какви възможности дава инвестицията в успешната компания ГРАДУС

Знаете ли, че един от най-големите производители на пилешки продукти в България – ГРАДУС – се готви да стане публична компания и търси нови акционери на българската борса чрез първично публично предлагане, което ще се състои на 18 и 19 юни?

Пригответе спестяванията си за една перспективна дългосрочна инвестиция!

Коя е компанията ГРАДУС

 • Български производител с история от 26 години – сега представлява холдинг с 6 компании, които покриват цялостен производствен цикъл
 • Най-големият производител на птиче месо в България – 35% пазарен дял
 • Вторият по големина производител на разплодни яйца в Европа
 • Най-големият производител на фураж в България

Бизнесът на ГРАДУС в числа

 • През 2017 г. са произведени 118 млн. разплодни яйца и 40 млн. еднодневни бройлери
 • През 2017 г. са произведени 26.1 хил. т пилешко месо и местни продукти, от които 1.4 хил. т със свинско месо
 • За 2017 г. консолидирани приходи за 246 млн. лв.
 • За 2017 г. нетна печалба от 39.8 млн. лв.
 • Зает персонал над 1 300 души
 • Собствен капитал в размер на 270 млн. лв.
 • Консолидирани активи в размер на 340 млн. лв.

Перспективите пред бизнеса

 • Средногодишният ръст на пазара на птиче месо е 4.2% през последните 5 години
 • Очаква се силен растеж на износа към развиващи се страни
 • Прогнозиран 8% ръст на потреблението на птиче месо в България в следващите три години
 • Стабилни лидерски пазарни позиции – трудно би навлязъл сериозен конкурент
 • Прогнозиран ръст в месопреработване от 25% през 2018 г. след въвеждане на нови продукти от пилешко и свинско месо плюс покачването на цените им
 • Прогнозиран средногодишен ръст от 26% до 2022 г.

Каква цена предлага ГРАДУС

 • В обявеното предлагане на 18 и 19 юни, новите акции ще бъдат предложени в ценови диапазон от 1.80 до 2.35 лв. за акция
 • След успешното листване на борсата ГРАДУС ще стане една от най-големите публични компании с пазарна капитализация между 430 млн. лв. и 585 млн. лв.
 • Съотношение цена/печалба 12.79 – 16.70 – сравнение със същия показател на развитите пазари: средните стойности на коефициента цена/печалба за развитите пазари са около 20 – т.е. цената на ГРАДУС сега е по-ниска от средната на акциите на развитите пазари

Какъв доход предлага ГРАДУС

 • Дъщерните дружества на ГРАДУС ще плащат около 60% от печалбите си, а холдингът ще разпределя 90% от получените средства като годишен дивидент за акционерите
 • Планираната минимална дивидентна доходност е 5%, което надхвърля два пъти средното за българските компании
 • Възможност за капиталова печалба при повишаване на цената на акцията в рамките на борсовата търговия

Каква е процедурата по публичното предлагане

 • Провежда се на 18 и 19 юни 2018 г.
 • Трябва да имате договор с инвестиционен посредник, за да имате възможност да подадете поръчки за покупка на акции през електронна платформа, телефон, имейл
 • Цената на акциите в предлагането се формира на пазарен принцип чрез аукцион на борсата – най-ниската цена, за която са подадени максимален брой поръчки (дори да подадете поръчка за максималната цена, тя ще бъде изпълнена на най-ниската, подадена от мнозинството)
 • Вижте подробно процедурата
 • Изтеглете документ с описание на предлагането
 • Прочетете проспекта

Как да си купя акции

 • Попитайте на онлайн чата на сайта
 • Проверете на тел. 02/ 81 000 70 и 02/81 000 20
 • Пишете на trading@elana.net

Материалът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Вижте видео с анализ на инвестицията в Градус АД