Корадо – България с над 20% ръст на печалбата за Q1 2018

Корадо - България

Корадо - България

Българският производител на радиатори Корадо – България приключи първото тримесечие на тази година с отлични икономически показатели – в сравнение със същия период на 2017 г. печалбата преди данъчно облагане нарасна с над 20%, а приходите – с 10%.

“Това стана възможно благодарение на адекватната продажна цена и продуктовия микс, реализиран на пазара”, коментира главният изпълнителен директор на чешката Корадо Груп Войтех Чамек.

Българското дружество вече 20 години е част от групата, която е 5-ият най-голям производител в света на стоманени панелни радиатори.

На 23 май ще се проведе ОСА на Корадо – България

След по-малко от месец, на 23 май т.г., Общото събрание на Корадо – България предстои да вземе решение във връзка с разпределението на печалбата през 2017 година. Нетната печалба на дружеството тогава достигна 4, 778 млн. лева като 72% от нея – 3.424 млн. лева, ще бъде предложена на акционерите като дивидент. Това е 0.26 лева на акция, точно толкова, колкото бе и за предходната 2016 година. Ако се отчете увеличението на акционерния капитал през август 2017 г. обаче, разпределеният дивидент е с 50% повече.

Общото събрание предстои да гласува и по още един важен въпрос, а именно да включи в Устава на дружеството възможността за разпределяне на 6-месечен междинен дивидент.

Корадо България ще работи за германския пазар

В края на март 2018 г. компанията проведе среща с инвеститорите, на която обяви, че Корадо Груп навлиза на нов потенциален пазар – Германия, което ще обвърже основно българското предприятие Корадо България. Изпълнителният директор на Корадо Груп Войтех Чамек обърна внимание, че новият клиент е най-важният проект за компанията през 2018 г.

В момента тече процедурата по финализиране на сделката, като се очаква тя вече да бъде факт до месец или два. „Поръчката е обемна, а клиентът взискателен“, заяви Чамек, без да назовава името на новия германски партньор. Той увери, че е позитивно настроен към тази сделка, като основното в нея е изискването за качество и технологичните предизвикателства, които компанията е амбицирана да удовлетвори. „Става дума за вече съществуващ клиент на Корадо България, който изкупува около 15% от целия обем радиатори за баня в последните две години“, разкри Алес Зоухар, директор „Продажби и маркетинг“. Той обяви, че настоящата сделка е за производство на панелни стоманени радиатори, като потвърди, че основната тежест ще пада върху Корадо България.

Повече от срещата с инвеститорите, както и видео записи от нея