ЕЛАНА Агрокредит с инвестиции от над 1 млн. лв. само през март

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

Георги Георгиев, прокурист, ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит е финансирала сделки на стойност 1,26 млн. лв. през март, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, цитиран от investor.bg. Общо от началото на годината са отпуснати кредити за над 3,7 млн. лв., като парите, с които оперира дружеството през 2018 г. са от транш С2 на заема от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който е в размер на 2,5 млн. евро. Това обясни пред Investor.bg за направените инвестиции прокуристът на ЕЛАНА Агрокредит Георги Георгиев.

Траншът е усвоен през януари и март. „Следва да се има предвид, че освен инвестициите трябваше да извършим плащания по заемите от ЕБВР и „Сосиете Женерал“ през януари и април, както и лихви по облигациите, които вече наредихме на Централен депозитар и ще бъдат изплатени в понеделник (16.04)“, уточни той.

Георгиев добави, че с транша дружеството финансира и дейността си през април, тъй като вероятно средствата от увеличението на капитала, което приключи на 22 март тази година, ще бъдат на разположение за инвестиции в края на април или дори началото на май.

„Това е срокът, ако проблемите с търговския регистър (ТР) бъдат своевременно решени, тъй като е необходимо първо да мине вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и чак след това ще можем да освободим парите от набирателната ни сметка“, заяви Георгиев.

Общо инвестиции

От началото на своята дейност до края на март 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит има инвестиции от близо 64 млн. лв. в изпълнение на договори за финансов лизинг. Отделно са отпуснати кредити за оборотни средства в размер на 8,5 млн. лв.

Към края на март ЕЛАНА Агрокредит е сключило 2 466 сделки с недвижими имоти в изпълнение на договори за финансов лизинг, при които е осигурено закупуването на 11 088 земеделски имота на нейните клиенти с обща площ от близо 78 хил. дка. Само през март сделките са 37 спрямо 22 през февруари, но стойността на отпуснатите средства намалява с 36,4% спрямо 1,98 млн. лв., отпуснати през февруари.

Месечен бюлетин за инвеститорите