Над 130 нови индивидуални инвеститори участваха в първия етап на успешното увеличение на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

На 22 март 2018 г. приключи първият етап на увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит, в който записваха акции настоящи акционери и лица, закупили права в търговията на борсата. На този етап са записани 15.3 млн. акции, като минимумът за успех на предлагането, което трябва да приключи на 17 април, е 10 млн. акции. Публичното предлагане на 18 902 402 нови акции с емисионна цена 1.10 лв. стартира на 26 февруари 2018 г.

Активно участие на индивидуални инвеститори

От записалите досега акции, 48% са институционални инвеститори, а 52% са индивидуални.

„На фона на традиционния интерес от институционални инвеститори, този път наблюдаваме още по-активно участие на индивидуалните в предлагането. От началото на годината сме добавили над 130 нови акционери, които си закупиха директно акции с идея да участват в увеличението на капитала или участваха в увеличението чрез придобиване на права“ – коментира Георги Георгиев, прокурист на ЕЛАНА Агрокредит. „Имаме индикации за сериозен интерес към незаписаните до този момент близо 3.6 млн. акции, които ще бъдат предложени на явен аукцион. Те остават за аукцион, защото два от институционалните инвеститори не можаха да запишат общо 3 млн. от полагащите им се акции поради вътрешно нормативни ограничения.“

Явен аукцион за неупражнените права на 29 март

На 29 март 2018 г. ще се проведе явен аукцион за неупражнените права, чиято последна търговия беше на цена близо 1 стотинка за право. До 17 април 2018 г. е срокът за записване на акции от придобилите права на аукциона и заплащане на всички акции. Очаква се търговията с новите акции на ЕЛАНА Агрокредит на БФБ да стартира на 25 май 2018 г.

Планове

Чрез набрания капитал и допълнително привличане на заемен ресурс ръководството на ЕЛАНА Агрокредит планира да финансира експанзията на дейността на дружеството до следващото увеличение на капитала през пролетта на 2021 г. В разчетите си компанията е заложила годишен ръст нетно с 15-20 млн. лева инвестиции в договори за лизинг и кредити.

Последен дивидент

На проведеното Годишно общо събрание на 15 март 2018 г. акционерите на ЕЛАНА Агрокредит гласуваха дивидент за 2017 г. от 8.58 стотинки за акция. Дружеството разпределя 90% от печалбата си като дивидент още от първата си година на оперативна дейност, като за 2014 г. беше разпределен дивидент в размер на 6.23 ст., за 2015 г. 4.924 ст., а за 2016 г. – 7.791 ст.

Пет успешни години

От средата на 2013 г. до края на февруари 2018 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 62.7 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя, като само през месец февруари са финансирани сделки за близо 2 млн. лв. Отпуснатите кредити за оборотни средства са на стойност 8.5 млн. лв за стопанската 2017/2018 г. До края на февруари е финансирано закупуването на земи с обща площ от 76 652.72 декара.

Подробна информация за увеличението на капитала на ЕЛАНА Агрокредит

Бюлетините за инвеститорите на ЕЛАНА Агрокредит