ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник на 4то тримесечие на 2017 г.

най-добър инвестиционен посредник

В традиционната тримесечна класация на българските инвестиционни посредници, подготвяна от в. Банкеръ, ЕЛАНА Трейдинг отново застана на първо място по данни за активността на компанията за четвърто тримесечие на 2017 г.

Посредникът се класира за поредна година на първо място в класацията за 2017 г. като Най-добър инвестиционен посредник на годината. Тази позиция компанията поддържа от 2013 г. всяка година, като преди това я достигна през 2010 г.

Активност на ЕЛАНА Трейдинг през четвърто тримесечие на 2017 г.

ЕЛАНА Трейдинг завърши успешно търговото предлагане за акциите на ИХБ Електрик през ноември. През същия месец стартира търговията с облигациите на ЕЛАНА Агрокредит, които бяха успешно пласирани от посредника през лятото. През четвърто тримесечие на 2017 г. инвестиционният посредник стартира и управлението структурирането и пласирането на конвертируемата емисия облигации на Монбат.

В края на 2017 г. ЕЛАНА Трейдинг регистрира 30% ръст на годишна база на индивидуалните клиенти, които търгуват с електронните платформи на Българска фондова борса. Активността на индивидуалните инвеститори на местната борса се увеличи през изминалата година, за което свидетелства и ръста в броя на сделките в сравнение с 2016 г. – с 44% са се увеличили местните сделки при посредника при пораснал с 13% оборот. Над 91 млн. лв. е реализираният от брокера оборот на българския пазар през 2017 г., а сделките надвишават 22 000.

Награда от БФБ за 2017 г.

На годишната церемония за отбелязване на постиженията на Българска фондова борса през 2017 г., ЕЛАНА Трейдинг бе отличен за поредна година за реализиран брой сделки на пазара.

Първото отличие от БФБ за активност в сделки и оборот ЕЛАНА Трейдинг получава през 2000 г. БФБ-София отличава активните посредници на местния капиталов пазар всяка година от 17 години насам.

ЕЛАНА Трейдинг има получени общо 27 отличия за 27 години история.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг

Разгледайте инвеститорския хъб на ЕЛАНА – ELANA Online