Печалбата на ЕЛАНА Агрокредит нараства с 28% за деветмесечието

field

Печалбата на ЕЛАНА Агрокредит АД е с 27.62% ръст на годишна база до 1.74 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г., пише Investor.bg на база отчета на дружеството, публикуван в Infostock.bg.

Печалбата на акция достига 9.2 ст. за деветмесечието спрямо 7.2 ст. за същия период на миналата година. По устав поне 90% от годишната печалба трябва да бъде разпределена като дивидент, като досега са натрупани по 8.3 ст. на акция с текуща цена от 1.41 лв. или 5,9% дивидентна доходност за деветмесчието, ако дивидент се изплащаше на деветмесечна база. Трябва да се изчака обаче одитираният отчет за цялата 2017 г., преди да се изчислява точен дивидент.

Печалбата на ЕЛАНА Агрокредит за Q3 нараства с 39%

Нетната печалба само за третото тримесечие на 2017 г. е 691 хил. лв. и нараства с 39%.

Печалбата идва от по-бавния като темп, но за сметка на това по-голям като сума ръст на приходите от лихви спрямо разходите за лихви. Приходите от лихви растат с 43% на годишна база до 2.68 млн. лв. за деветмесечието на 2017 г. или с 804 хил. лв., а разходите за лихви нарастват с 320 хил. лв.

От началото на 2017 г. портфейлът на Елана Агрокредит АД нараства с 13.3% до 41.5 млн. лв., от които 29 млн. лв. са финансиране за покупка на земя и 12.5 млн. лв. са оборотно финансиране. Именно оборотното финансиране расте по-бързо или с 31% спрямо началото на годината, докато финансирането на сделки е нагоре със 7% за деветте месеца до 29.04 млн. лв. към 30 септември 2017 г.

Представяне на борсата

Считано на 10 ноември 2017 г., книжата на ЕЛАНА Агрокредит АД поскъпват с 10.51% в последните 12 месеца до 1.409 лв. за брой и 26.6 млн. лв. пазарна капитализация. Освен този ръст има и дивидентна доходност от разпределения брутен дивидент от 7.79 ст. брутно на акция.

Отчетът за деветмесечието е публикуван тук