От 1 ноември търгувате български ДЦК без такси и комисиони с ЕЛАНА Трейдинг

Български акции: Сградата на БФБ

БФБ

От 1 ноември 2017 г. започва търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК) на Българска фондова борса. Общо 20 емисии държавни облигации са достъпни за инвестиция чрез борсата.

Инициативата ДЦК да се търгуват на Българска фондова борса е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България и дава възможност да се увеличи разнообразието от финансови инструменти за инвеститорите. Досега инвестицията в български ДЦК беше достъпна за инвеститори чрез извънборсова търговия, но налагаше вложение на големи суми.

На Българска фондова борса минималният обем на инвестицията е 1000 валутни единици в левове или евро.

Без такси и комисиони до септември 2018 г.

Чрез ЕЛАНА Трейдинг сделките с български държавни облигации на БФБ ще бъдат свободни от всякакви такси и комисиони до 30 септември 2018 г. Това е част от инициатива за стимулиране на развитието на пазара.

В ЕЛАНА Трейдинг услугата ще е достъпна в платформата ELANA BG Trader, а поръчки може да се подават и във всички инвестиционни центрове ЕЛАНА, по телефон 02/ 81 000 25 и 26 и по имейл на brokers@elana.net.

Поръчки

В ELANA BG Trader може да се поставят пазарни, лимитирани, стоп и айсберг поръчки. Но при въвеждане на „айсберг“ поръчки за ДЦК трябва да се има предвид, че минималният номинален обем на поръчката е 1 000 000 от съответната валута. Върховият обем е минимум 5 на сто от общия обем, но не по-малко от 100 000 единици номинал от съответната валута.

Българските ДЦК ще се търгуват от 10:00 до 17:00 ч.

Предимства на инвестицията в български ДЦК

  • Инвестиция с много нисък риск – държавните ценни книжа са дългови инструменти, издадени и гарантирани от Република България
  • Фиксиран регулярен доход и гарантирано изплащане от правителството на Република България
  • Висока ликвидност
  • Има възможност за краткосрочна и дългосрочна печалба от лихви и/или разлика в цените
  • Доходите от лихви и капиталова печалба от български ДЦК на регулиран пазар са освободени от данък за физически лица в ЕС и Европейското икономическо пространство

Вижте списък с емисиите ДЦК, които ще се търгуват и информация да цени и доходност