ЕЛАНА Агрокредит със сделки за над 2 млн. лв. само за септември

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

За месец септември 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит е финансирала покупки на земеделска земя по договори за лизинг на стойност 2 041 472.81 лв., отчита месечният бюлетин на инвеститора на дружеството.

От началото на дейността през средата на 2013 г. до края на септември 2017 г. компанията е вложила общо 61 млн. лв. в земеделска земя и оборотни кредити за земеделски стопани.

Към края на септември 2017 г. стойността на инвестицията само в договори за лизинг възлиза на 55.5 млн. лв. Сделките за земи обхващат обща площ от 69 490 декара. Предоставените кредити за оборотни средства на стопаните са на обща стойност 5.5 млн. лв. за същия период.

ЕЛАНА Агрокредит прогнозира увеличаване на кредитите с 50%

През септември са започнати и преговорите с клиентите по договори за кредити за оборотни средства. На база на данните, ЕЛАНА Агрокредит има очаквания, че през стопанската 2017/2018 година кредитният портфейл ще се увеличи с 50% и ще достигне 8 млн. лв.

Успешно управление на разходите

На 15 септември 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит стартира събирането на лизинговите си вноски, като към края на месеца над 91% от клиентите са изплатили дължимото. Успешният старт на кампанията е позволил на ръководството да вземе решение за предплащане на първия и с най-висока лихва транш А от договора за заем с ЕБВР.

Вижте месечен бюлетин на инвеститора от ЕЛАНА Агрокредит

Дивидентите през 2017 г. бяха изплатени на 22 август

Дивидентите от печалбата за 2016 г. на ЕЛАНА Агрокредит бяха изплатени на акционерите на 22 август 2017 г.

Дивиденти през годините

На проведеното на 30 юни 2017 г. Общо събрание на акционерите беше гласуван брутен дивидент от печалбата за 2016 г. в размер на 0.07791 лв. за акция. По настоящи пазарни цени това носи 5% дивидентен доход за акционерите. Общата сума, която ще бъде разпределена за акционерите тази година е 1 472 751.69 лв.

През 2016 г. компанията разпредели дивидент в размер на 0.04924 лева за акция, което представляваше доходност от 4.1%. През 2015 г. първият разпределен дивидент бе в размер на 0.0623 лв. за акция. Той донесе 5.9% доходност на акционерите тогава.

Анализи на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг