До края на годината ще пуснат ваучери за IPO за МСП

ipo

Ваучери за ползване на безвъзмездна помощ за листване на Българска фондова борса чрез провеждане на IPO ще бъдат предоставени на малки и средни предприятия (МСП) от Министерство на икономиката – това обяви Ивелина Пенева, директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в институцията по време на връчване на договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на програмата на 8 август 2017 г.

Условия за финансиране на IPO

Пенева уточни, че в момента се изготвят критериите за допустимост за кандидатстване, които трябва да са готови до края на годината. Помощта за МСП за провеждане на IPO ще бъде в размер на 100 000 лв., според Пенева. Тази схема се разработва заедно с друга ваучерна процедура за грантове за ИКТ услуги. Според изявлението, концепцията за ваучерните схеми все още не е изчистена докрай.

Напредък по стратегията за развитие на капиталовия пазар

Създаване на стимули за малките компании да влязат на капиталовия пазар е част от посоките, записани в Стратегията за развитие на българския капиталов пазар, която беше разработена през 2016 г. от учредения Съвет за целта, в който участват всички институции и браншови организации от пазара.

С приемането на променен Закон за публично предлагане на ценни книжа, който влезе в сила от 1 август 2017 г., се отварят възможности за придвижване и на други мерки, които са записани в стратегията. Улеснява се листването на МСП, които имат намерение да наберат капитал до 1 млн. евро. Те ще могат да го направят с по-лесна документация от традиционния процес на IPO. Законовите промени отварят пътя и за структуриране на сегмента за МСП на Българска фондова борса.

Не по-малко важно за ликвидността и привличането на нови компании на БФБ е отпадането на забраната пенсионни фондове да участват в IPO. В законовите промени има и други мерки, които съкращават срокове за разглеждане на документи и премахват пречки пред увеличаването на ликвидността и интереса към борсата.

За стратегията за развитие на капиталовия пазар