Прогнози второ полугодие 2017: Българските акции ще продължат с резултатите

прогнози БФБ-София

Само за първото полугодие на 2017 г. основният измерител на Българска фондова борса, SOFIX, е добавил 19.6%, с което се нареди в тройката на растящите пазари в Централна и Източна Европа. Това отбелязват анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в своя преглед на изминалото полугодие и прогнози до края на 2017г.

Прогнози за възход

В прегледа на финансовите пазари в средата на годината, експертите заявяват, че макар прогнозираният от началото на годината ръст от 20% да е вече достигнат, пазарът има потенциал за възходящо движение – дори до 800 пункта за SOFIX до края на годината.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг смятат, че икономическият растеж в Европа, включително и в България, ще подкрепя приходите и печалбите на публичните компании, особено на износителите, компаниите от сектора на недвижимите имоти и финансовите услуги. Според експертите, компаниите с добри финансови резултати ще продължават да са търсени от увеличаващия се паричен поток към борсата, като техните акции ще поскъпват по-бързо, предвид това че голяма част разпределят и дивиденти.

Анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг предупреждават, че при корекция на развитите пазари, може да се очаква спад и при нас, но той ще бъде краткосрочен и трябва да се разглежда като добра възможност за влизане в добри позиции. Те отбелязват, че въпреки ръста, на пазара не може да се говори за балон. Българските акции все още са по-евтини в сравнение с Европа и САЩ. Съотношението цена на акция/печалба на компанията за 1 акция (P/E) на българската борса все още по-ниско (12,26) от Германия (20,36) или САЩ (21,60) – (данни 13.07.2017 г., Bloomberg и БФБ).

Прогнози за повишена ликвидност

Анализаторите отбелязват, че освен икономическия растеж и печелившите компании, през 2018 г. можем да видим и нови движещи сили на оборотите на БФБ. Спекулативните капитали все още не са се насочили към компаниите извън основния индекс SOFIX и не търсят евтини неликвидни акции. В анализа се посочва, че на този процес можем да станем свидетели към края на 2017 г. и през следващата година, по подобие на растящото търсене през 2006 г.

Приеманите в момента промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа предвиждат една привлекателна възможност за инвеститорите в български акции – опция да се разпределят шестмесечни дивиденти. В зависимост от процедурите за осъществяването на тази новост за пазара, резултатът ще бъде видим на пазара през 2018 г. Ако компаниите започнат да отделят дивиденти два пъти в годината, инвеститорите ще виждат много по-бързо възвръщаемост от инвестицията си и ще имат възможност да влагат повече в пазара. От своя страна, това неминуемо ще задвижи ликвидността му.

Вижте всички прогнози за второ полугодие

Вижте запис от онлайн семинара „Прогнози второ полугодие 2017 г.: В какво е подходящо да се инвестира до края на годината?“