ЕЛАНА Агрокредит гласува 7.79 стотинки брутен дивидент

field

На проведеното на 30 юни 2017 г. редовно Общо събрание на акционерите на ЕЛАНА Агрокредит беше решено след отделяне във фонд Резервен на 10% от печалбата за 2016 г., остатъкът от 1 472 751.69 лв. да бъде разпределен като дивидент.

Дивидент 2017 г.

Брутният дивидент от печалбата за 2016 г. възлиза на 0.07791 лв. за акция или 5% годишен доход от дивидент, изчислен по последната цена на акциите.

Промяна за периода на увеличение на капитала

Акционерите гласуваха промяна в устава за период на увеличение на капитала – в този случай допустимото дългово финансиране да достигне до 2.5 пъти стойността на капитала.

Документи от редовното Общо събрание на акционерите от 30 юни 2017 г.

Към края на май 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 50 545 593.77 лв. в договори за лизинг. Отделно от това за стопанската 2016/2017 г. дружеството е предоставило кредит за оборотни средства на обща стойност 5,462 млн. лв.

Бюлетини на инвеститора