Българските акции остават най-евтини в региона и Европа

Татяна Пунчева-Василева, ръководител „Анализи“, ЕЛАНА Трейдинг

Татяна Пунчева-Василева, ръководител „Анализи“, ЕЛАНА Трейдинг

Сравнението между представянето и цената на българския фондов пазар с региона и основните индекси в Европа и САЩ показва, че макар индексът SOFIX да е с най-висок ръст сред тях (от над 50% за 1 година), българските акции остават най-евтини и с потенциал за растеж.

За последната 1 година и двата български индекса, които са представителни за ликвидните компании на пазара – SOFIX и BGBX40 – надминават растящите борси в Европа и САЩ. Румънският и немският пазар се нареждат по ръст с 32% и 33%, последвани от полската борса с 31%. Хърватските акции са поскъпнали с 10% за периода, докато американският S&P 500 е отбелязал 17%.

Защо няма балон за българските акции

„Въпреки силните ръстове за българските акции, не смятам, че може да се говори за балон“ – коментира Татяна Пунчева-Василева, ръководител „Анализи“ на ЕЛАНА Трейдинг. „Ако сравним показателите P/E (цена/печалба за акция) на отделните пазари, веднага виждаме, че SOFIX е с най-ниска стойност както спрямо Румъния, Хърватия и Полша, така и в съпоставянето с германската и американската борса. Българският показател P/Е е само 9.84, докато всички регионални индекси са със стойност на показателя над 10, а основните пазари са около 20“ – обясни Василева.

Сравнение на индекси

Страна Индекс

P/E – показател цена/печалба

Дивидентен доход Представяне януари – юни 2017 г.

Представяне за последната 1 година

България SOFIX

9.84

2.23% 16%

52.6%

България BGBX40

12.82

1.99% 17.9%

48.6%

Германия DAX 30

19.9

2.67% 10.9%

33.3%

Румъния BET

11.53

7.95% 19.8%

32.1%

Полша WIG20

17.95

2.22% 18.5%

31%

САЩ S&P 500

21.6

1.96% 8.65%

17.05%

Хърватия CRO

16.76

3.18% -6.7%

10.1%

Източник: Bloomberg, данни 15.06.2017 г.

Според Татяна Пунчева-Василева пазарът показва потенциал за още растеж и сравнението със съседните пазари като оценка и съчетание на дивидентна с капиталова доходност го прави атрактивен за чуждестранните инвеститори.

Подробен анализ на потенциала на българската борса, интересните инвестиции и подходящите стратегии за различни инвеститори и спестители, можете да чуете лично на 23 юни 2017 г. на първия Мастър клас „Потенциал на българските акции: Тенденции, интересни инвестиции, стратегии. Подробна програма и регистрация