SOFIX ще се изчислява по нови правила

Българска фондова борса

Българска фондова борса

На 15 юни 2017 г. БФБ-София обяви, че са приети новите правила за определяне на състава на индекса SOFIX след обсъждане и предложения с участието на браншовите асоциации. От борсата поясняват, че в обявения срок до края на май са били получени предложение от Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България и Асоциация на банките в България.

БФБ заявява, че заедно с Централен депозитар ще осигурят достъп до информация за критериите за включване на компании в SOFIX, като ще публикуват такава на ежедневна база.

4 критерия ще определят SOFIX

Промените са приети почти в предложения през април вариант, но с едно изключение – отпаднала е идеята за понижаване на критерия за стойност на фрий-флоута до 5 млн. лв. и той остава 10 млн. лв., както и досега.

Както съобщава Investor.bg, досега класирането се осъществяваше на база стойността на фрий-флоута (стойност на акциите в малки акционери, като за малки се приемат тези с дял под 5%). От следващото актуализиране на състава на SOFIX ще се ползват новите критерии, които ще са 4 и то с равно тегло.

Остава класирането по най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута. Втори критерий ще е най-голям брой сделки за последния шестмесечен период. Трети е най-голяма медианна стойност на седмичния оборот за последния шестмесечен период. Четвъртият критерий е най-малка средно-аритметична стойност на спреда между цените „купува“ и „продава“.

Остава и предварителният критерий за брой на акционери, които следва да са поне 750. След изпълнението му, както и на още няколко предварителни критерия, компаниите се сравняват по горните 4.

Следващото преизчисляване на индекса е през септември 2017 г.

Нов 9-годишен рекорд за SOFIX

Междувременно вчера, на 15 юни 2017 г., SOFIX приключи сесията с нов близо 9-годишен рекорд, като затвори на ниво от 683,66 пункта след дневен ръст с 0,27%, съобщава Investor.bg.

Съобщение за промяна на правилата на SOFIX от БФБ-София