ЕЛАНА Агрокредит с близо 1 млн. лв. сделки със земи за февруари

wheat

За месец февруари 2017 г. специализираното дружество във финансов лизинг за земеделска земя ЕЛАНА Агрокредит е инвестирало 930 643 лв. в покупка на земеделска земя за фермери по договори за лизинг. Общата инвестиция в земеделски земи на арендатори, които желаят да ги закупят чрез лизинг, възлиза на 48.5 млн. лв. за по-малко от 4 години.

Към края на февруари 2017 г. са направени 1 944 сделки с имоти за договори за лизинг и са закупени 8 789 земеделски имота с площ над 61 хил. декара.

ЕЛАНА Агрокредит е предоставила също кредити за оборотни средства на своите клиенти. Само за стопанската 2016/2017 г. те възлизат на 5.3 млн. лв.

Дружеството е предоставило финансиране на 346 български фермери.

ЕЛАНА Агрокредит е от 30-те най-ликвидни емисии

От 20 март 2017 г. ЕЛАНА Агрокредит е част от индекса на тридесетте най-ликвидни публични компании BGTR30. Индексът се базира на промяната на цените на 30 емисии ликвидни обикновени акции. Критериите, по които се класират емисиите са: пазарна капитализация, брой сделки за последната 1 година, оборот за последната 1 година и фрий-флоут.

През февруари 2017 г. цените на акциите на ЕЛАНА Агрокредит варират 1,360 до 1,470 лв. На 28 март 2017 г. цената вече е 1,520 лв.

Дивидентна политика

Компанията разпределя задължително всяка година минимум 90% от печалбата си като дивидент. Още след първата си година на оперативна дейност ЕЛАНА Агрокредит донесе 5.9% дивидентна доходност за акционерите си, а от печалбата от 2015 г. дивидентът възлезе на 4.1% по пазарни цени.

Дивидентът от печалбата за 2016 г. ще бъде предложен за гласуване от акционерите на дружеството на редовното годишно общо събрание за 2017 г.

Институционални инвеститори в компанията са: ПОД Алианц България, ПОК ДСК Родина, ПОК Доверие, ДСК Управление на активи, NN Пенсионно осигуряване и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Отделно компанията финансира дейността си и чрез заеми от ЕБВР (10 млн. евро) и Сосиете Женерал Експресбанк АД (10 млн. лева).

Вижте Бюлетин на инвеститора от дружеството