Цачев: Инвеститорите вече очакват доходност от 5%

Български акции: Сградата на БФБ

БФБ

„Ако миналата година инвеститорите търсеха доходност за спестяванията си между 5-10%, то тази година вече има разбиране за фактора ниски лихви, който ще остане решаващ за дълъг период. Сега наблюдавам при инвеститорите в български акции, че преобладаващите очаквания са за 5% доход“ – това обясни Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг, по време на онлайн семинара „Инвестиции в български акции: Резултати, перспективи и стратегии“, проведен на 21 март 2017 г.

Експертът посочи, че на борсата има нови капитали и за новите инвеститори основен фактор са дивидентите, а не толкова растящите компании. Спестителите търсят алтернатива на лихвите от депозити и рентата от имоти в лицето на дивидентите. Започнаха да влизат пари с дългосрочен хоризонт както във взаимните фондове, така и в акциите.

Тази година средният дивидент на БФБ ще бъде около 3%, за разлика от миналогодишните 4%, заради поскъпването на акциите.

Дали има спекулативен балон заради бързо поскъпнали български акции

Цветослав Цачев коментира дали ръстовете на Българска фондова борса са спекулативен балон. „Не съм съгласен, че това е балонизиране, просто печалбите и появата на тенденцията за нови инвестиционни продукти като борсово търгувания фонд подкрепиха за по-дълго време едни бичи пазар. Растежът може да забави темпове, но не представлява сериозен пазарен риск за инвестираните средства“ – заяви той.

Той изрази мнение, че най-големият риск са международните пазари, като при външна корекция е възможно охлаждане на бързо поскъпналите акции и тук. „Не мога да кажа, че българските акции са евтини в момента, но макар заради бързото покачване на цените на някои български акции пазарът да изглежда прекупен, все още има ликвидни компании с коефициент цена на акция спрямо печалба на акция P/E около и под 10“ – поясни той.

Той каза, че при евентуална кратка корекция е много вероятно бързо поскъпналите акции в последните месеци да бъдат първите със спад.

Вижте записа от онлайн семинара „Инвестиции в български акции: Резултати, перспективи и стратегии“, проведен на 21 март 2017 г.

Вижте анализите на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг

Вижте всички онлайн семинари за различни инвестиционни възможности