Стара планина холд, М+С Хидравлик и Българска роза с по-високи дивиденти тази година

Стара планина холд АД

Стара планина холд АД

Ръководството на Стара планина холд АД предлага брутен дивидент от 4 531 164 лв. за акционерите си за 2016 г., гласи съобщение на компанията, цитирано от investor.bg.

Предложението на ръководството за М+С Хидравлик АД е за 10 151 232 лв., за Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС)- за 3 274 876 лв., за Елхим-Искра АД – 502 168 лв., а за Българска роза АД – 401 324 лв.

Това на практика означава повишение на дивидента за Стара планина холд АД с 6%, за М+С Хидравлик АД – с 18% и за Българска роза АД – с 50%. Спад на дивидента се предлага за ХЕС и Елхим-Искра.

Постоянна дивидентна политика за холдинга, М+С Хидравлик и ХЕС

През 2017 година това са 20-ти поредни дивиденти за Стара планина холд АД, М+С Хидравлик АД и Хидравлични елементи и системи АД за всяка от годините от 1997 г. досега, отбелязва на база на историята на дивидентите на групата investor.bg в своя обзор.

При Елхим-Искра дивидент е разпределян от 2001 г. досега, без 2004 г., което общо прави 14 разпределяния. При Българска-роза АД досега са разпределени общо 10 дивидента, включително през 1997 г., за 2000 г. до 2006 г., и за 2014 до 2015 г. включително.

Предложения за 2017 г.

  • Стара планина холд АД, 4 531 164 лв. (0,2175 лв. на акция) или 2.82%.
  • М+С Хидравлик АД, 10 151 232 лв. (0,26 лв. на акция) или 3.35%.
  • Хидравлични елементи и системи АД, 3 274 876 лв. (0,18 лв. на акция) или 3.46%.
  • Елхим-Искра АД, 502 168 лв. (0,02 лв. на акция) или 1.55%.
  • Българска роза АД, 401 324 лв. (0,075 лв. на акция) или 3.12%.
  • Изплащане на дивиденти планирано през юли

По закон Общите събрания трябва да бъдат проведени до 30 юни 2017 г., но традиционно се провеждат по-рано. По корпоративен календар изплащането на дивидентите е планирано за юли.

История на дивидентната политика на Стара планина холд

Вижте анализите на публични компании от ЕЛАНА Трейдинг