Онлайн среща с инвеститори организира Сирма Груп Холдинг на 14 март

Ръководството на Сирма Груп Холдинг

На 14 март 2017 г., вторник, от 16 ч. Сирма Груп Холдинг ще проведе традиционна онлайн среща с инвеститори, на която ще представи резултатите на групата за 2016 г. и плановете й за 2017 г.

В срещата ще участват: Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг; Радка Пенева, финансов директор на групата, и директор връзки с инвеститорите Станислав Танушев.

За регистрация

22% ръст на приходите на Сирма за 2016 г.

Резултатите в консолидираните отчети за четвърто тримесечие на 2016 г. показаха 22% ръст на приходите за годината и 15% за тримесечието.

Приходите от българския пазар остават стабилни с 60% дял, от САЩ вече идват 18% от приходите в сравнение с 14% през 2015г., а Австралия и Великобритания добавят общо 14% спрямо 12% през 2015 г.

Последни новини от Сирма

През януари 2017 г. Сирма Груп Холдинг стартира процедура по регистрация на дъщерно дружество на Сирма САЩ Инк. (Sirma USA Inc.) в Албания с капитал от 3,5 млн. албански леки, или приблизително 25,6 хил. евро. Предметът на дейност е дизайн, разработка, маркетинг, продажби, внедряване, обучение, тестване и поддръжка на софтуерни продукти и интегрирани решения, включително управление на софтуерен проект, консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии; търговия с хардуер и софтуер; продажба и имплементация на ИКТ системи, счетоводни услуги и други.

През януари също бе взето решение Онтотекст АД да увеличи капитала си. В съобщението на компанията се казваше, че Сирма Груп Холдинг ще инвестира 977 915 лева, като придобие нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв. Посочените аргументи за увеличението са, че инвестицията ще помогне на Онтотекст да реализира с ускорени темпове плановете си за продуктово развитие, позициониране и маркетинг. Стратегията на компанията предвижда доразвиване на продуктовото портфолио, което да направи по-лесна работата със семантичните технологии на Онтотекст, както и изграждането на решения на тяхна база. Тази стратегия ще се реализира чрез конкретни мерки в няколко направления.

Регистрирайте се за онлайн среща