ЧЕЗ все още няма решение за продажба на бизнеса в България

ЧЕЗ

ЧЕЗ

„Наистина мажоритарните акционери получиха писма за интерес от инвеститори и ръководството на Групата ЧЕЗ взе решение да бъде проучено какво са готови да предложат. Ние сме публична компания – и тук, и в Чехия, затова имаме задължение да съобщим за проявения интерес. Такава информация може да повлияе върху цената на акциите и поради това беше направено официалното съобщение. Към момента това не означава, че има решение за продажба – до голяма степен то ще зависи от офертите, които получим“ – това заявява Карел Крал, CEO на ЧЕЗ България в интервю за Investor.bg.

Инвестициите на ЧЕЗ в България продължават

Главният изпълнителен директор на ЧЕЗ посочва: „Това ни поставя в много интересна ситуация в България, защото паралелно с коментарите, че напускаме страната, ние си вършим работата, както обикновено – изпълняваме своите инвестиционни планове, работим за подобряване на качеството на услугите за нашите клиенти, обмисляме нови проекти и нови бизнес възможности.“ Той допълва: „Ние не спираме развитието си в страната, не спираме да мислим за бъдещето си в България.“

Крал заявява, че компанията продължава с амбициозните си инвестиционни планове и през 2017 г., когато смята да инвестира 130 млн. лева за развитието на мрежата. „Това е значително увеличение спрямо 2016 година, когато инвестициите ни бяха в размер на 90 млн. лева“ – казва той.

Пълната либерализация на пазара на ход

За Крал един от важните въпроси на 2017 г. е пълната либерализация на електроенергийния пазар. Той заявява пред investor.bg: „Вярвам, че свободният пазар, прозрачността и конкурентната среда са най-доброто за стабилизирането на сектора. Регулаторът ще се грижи за естествените монополи – пренос и разпределение, но останалите услуги трябва да бъдат изцяло конкурентни.“

Осигуряването на ликвидност на енергийната борса също е важен въпрос за годината, според ръководителя на ЧЕЗ. По неговите думи, България трябва да се обедини с енергийните пазари на съседните страни, тъй като това ще повиши и прозрачността, и ликвидността, а за страната ще означава и по-изгодна цена.

Анализи на ЕЛАНА Трейдинг за публичните компании