ETF върху SOFIX с поръчка за 1 млн. дяла от чуждестранен инвеститор

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF обяви на 20 февруари 2017 г. за получена поръчка на първичен пазар от чуждестранен институционален инвеститор за издаване на 1 млн. нови дяла. С нетни приходи от 830 000 лв. индексният фонд с борсов код BGX ще достигне по този начин над 27 милиона лева стойност на активите.

ETF върху SOFIX гледа към Лондон

Управляващото дружество Експат добавя в официалното си съобщение, че води разговори за приобщаването и на други чуждестранни инвеститори към този важен за българския капиталов пазар проект. Предстоящото листване на инструмента на London Stock Exchange ще допринесе за активизирането на тези процеси, се обяснява още в съобщението.

„Стартирали сме процеса за паспортизация на фонда от местния регулатор във Великобритания. Това е първата стъпка, а втората е самото листване на Лондонската фондова борса“, заяви през януари в интервю за Investor.bg Мария Бойчинова, главен финансов анализатор и член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

По думите на Бойчинова крослистването е естественият път за развитието на подобен продукт. „Искаме по този начин да привлечем чужди капитали на българската борса. Когато един чужд инвеститор реши да инвестира в малка държава като България, най-лесният и евтин начин е да го направи през пасивен ETF, който се търгува на голям чужд пазар. Ако трябва да търгува през БФБ и да търси партньори за това у нас, вероятно би се отказал“, заявява пред investor.bg тя.

За първия ETF – три маркет мейкъра

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF стартира търговия на БФБ на 27 септември 2016 г. ЕЛАНА Трейдинг е един от трите маркет-мейкъра на фонда. Другите са Бенчмарк Финанс и ПФБК.

Задълженията на маркет-мейкърите са да обезпечават минимална ликвидност по позицията чрез свои средства. Трите посредника трябва да поддържт оферти „купува“ и „продава“ с минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра следва да е 5%.

Същият ангажимент ЕЛАНА Трейдинг изпълнява за позицията на Сирма Груп Холдинг.

Прегледайте анализи на компании от SOFIX