Камен Колчев: Фондовата борса може да замести еврофондовете

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА

В интервю за в. 24 часа Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, коментира значението на приетата стратегия за развитие на капиталовия пазар и как този пазар може да бъде двигател на икономическия растеж.

– Какво е по-различно в сегашния Съвет за развитие на капиталовия пазар, г-н Колчев? Като че ли и преди се е говорило за съживяване на пазара.

– За първи път сега има стратегия за развитие на капиталовия пазар. До този момент не е имало целенасочена политика за развитие на пазара. По-скоро в отделни моменти е имало подкрепа. Като например по времето на НДСВ, когато на борсата беше листвана БТК и други големи компании.

За първи път всички участници и държавата в лицето на КФН излязоха с дългосрочна визия как да се развива този пазар.

Има яснота какво се цели да бъде постигнато заедно с анализ къде се намираме. Това ме кара да бъда оптимист, че стратегията ще се реализира.

– Какво показа анализът и какви са целите?

– В момента имаме фондова борса, която е с изключително ниски обороти и ниска ликвидност. Това се дължи на дългосрочното неглижиране на капиталовия пазар. В частност – пълната незаинтересованост на държавата. А нейната роля е не да налива пари, а да покаже чрез законодателни и други инициативи, че този пазар е важен за икономиката.

– Наистина ли е толкова важен?

– По света няма развита икономика без добре работещ капиталов пазар.

В България се опитваме да го заместим с евро-фондове. Но при тях финансирането не е толкова гъвкаво, а и ресурсът е ограничен. И достъпът до капитал чрез тях ще намалява все повече. Мисля, че държавата вече е осъзнала, че добре развит капиталов пазар може да се превърне в един от основните двигатели на икономиката.

– Причината за липсата на оборот на борсата не е ли в страха на инвеститорите заради срива по време на кризата?

– Не мисля, особено ако говорим за индивидуалните инвеститори. Като сравнение – имаше хора, които загубиха и от срива на ваканционните имоти, но продължават да инвестират в тях и сега. Вероятно колегите от сектора на недвижимите имоти успяват да направят по-добър маркетинг на този пазар. За разлика от капиталовия пазар, който според мен е по-лесен за инвестиране от дребните инвеститори, защото е по-ликвиден, по-прозрачен, с по-малки разходи и т.н.

– Има ли пречка бизнесът да търси финансиране през борсата?

– Когато оборотът на борсата е 200-300 хил. лева, е трудно да убедиш по-голяма компания да търси няколко десетки милиона от борсата и че след това ще има ликвидност на акциите. В същото време няма и достатъчно на брой качествени компании, листвани на борсата, които да привлекат инвеститорите. Ето тук е ролята на държавата.

– И какво може да направи държавата?

– Най-малкото да подобри доверието в пазара. Когато има коментари, че капиталовият ни пазар е като черешовата борса, това не вдъхва доверие. Но когато държавата покаже, че е загрижена за развитието на пазара и участва в разработването на стратегията, тогава доверието се връща.

– Това достатъчно ли е?

– Разбира се, има и много други неща, които трябва да се свършат. Като промени в закони и подзаконови разпоредби. Например, да отпадне забраната пенсионните фондове да инвестират, когато компания пуска за първи път акции на борсата. Срокът за вторична търговия след първоначалното предлагане също трябва да бъде скъсен до няколко дни. В момента той е месец и половина.

Трябва да убедим качествени и големи български компании, независимо дали са частни или държавни, че имат място на капиталовия пазар. Защото борсата може да помогне един семеен бизнес да се превърне в корпоративна структура

А бизнесът ще получи допълнително финансиране. И в момента в България има редица успешни компании, които не са публични. Но тези от тях, които са достигнали тавана си за банково финансиране, не могат да растат, въпреки че имат потенциал. Други фирми пък нямат достъп до еврофондове заради бранша, в който работят. За тях борсата е добър начин за привличане на капитал.

– Кои държавни фирми може да бъдат листвани на борсата?

– Мога да дам пример с няколко големи държавни компании от енергетиката. Като например НЕК, ЕСО, „ТЕЦ Марица изток 2″, защо не и АЕЦ „Козлодуй“. Има и подходящи транспортни компании. Както и редица големи частни компании, които могат да бъдат листвани. Те може да се превърнат в локомотивите, в движещата сила на борсата. Спомнете си как пазарът порасна със 100%, само защото бе листвана БТК.

Така ще дойдат и големите чужди инвеститори, защото ще има какво да купуват. Повечето инвестиции ще доведат до по-голям икономически ръст.

Специално по отношение на държавните компании – излизането на борсата ще помогне за подобряване на управлението и ефективността им. Убеден съм, че ако бъдат листвани 20% от акциите на подобни компании, държавата след време ще взема по-голям дивидент, отколкото сега, въпреки че държи 100% от акциите.

Но освен големите компании на развитите капиталови пазари има място и за малки и средни компании. В стратегията е предвидена и възможността малки и средни фирми да набират финансиране чрез борсата, което в момента е практически невъзможно.

– Как ще става това?

– Чрез създаване на специален сегмент на борсата, където тези компании да се търгуват. Например за компании, които търсят до 500 000 лева, няма да има изискване за проспект. Фирми, търсещи от 500 000 до 3 млн. лв., ще изготвят т.нар. съкратен проспект. Убеден съм, че един от най-добрите начини за финансиране за бизнеса е през борсата. За всеки лев набран капитал банките вероятно ще осигурят допълнително 2-3 лева кредитиране.

– Как борсата може да помогне за по-висок икономически ръст?

– Има изследване на Световната банка за връзката между капиталовия пазар и БВП. То показва, че всяко нарастване на капитализацията на пазара с 10% спрямо БВП, води до увеличение на БВП на глава от населението с 2500 долара. В момента в България капиталовият пазар е 10% от БВП. В Румъния този показател е 19%, в Западна Европа е 60-80%, а в САЩ и Англия – 100-120%.
Дори само да настигнем румънците като капитализация, БВП на глава от населението у нас ще се повиши с близо 20%

– А как хората ще са сигурни, че интересите им са защитени, ако решат да инвестират на борсата?

– В стратегията е предвидено повишаване на познанията и финансовата култура на инвеститорите и на емитентите за това какво е капиталов пазар, какви рискове крие. Така ще се гарантира, че инвеститорите са взели информирано решение.

Материалът във в. 24 часа (pdf)