Камен Колчев: Доверието на инвеститорите се печели с честност

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА

Камен Колчев, CEO, ЕЛАНА

Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, ще участва в дискусията за управление, привличане и инвестиране на капитала на компаниите в рамките на „Клуб Investor.bg – Финансов мениджмънт“ на 20 октомври 2016 г. в Гранд Хотел София, зала София. По този повод Investor.bg разговаря с него за потенциала за ползване на капиталовия пазар за финансиране, за финансовите инструменти, които компаниите могат да използват и по други актуални теми.

Г-н Колчев, какъв точно е потенциалът на ползването на капиталовия пазар като източник за капитал /в контекста на тенденциите в България и в ЕС/?

Капиталовият пазар все още не е достатъчно ползван в България като източник, но това е вече осъзнат пропуск и в Европейския съюз. От две години вече се работи по анализ на процедурите в различните страни, за да се предотвратят пречките малки и средни предприятия да набират капитал от финансовите пазари като по-гъвкава опция от банковото кредитиране.

Анализът в ЕС показва, че това ще помогне на европейската икономика да стане по-конкурентоспособна, взимайки този пример от САЩ. В България просто ползите не са достатъчно познати за компаниите и битуват доста митове за това колко било скъпо и недостъпно да набереш капитал от борсата.

Освен че тук е най-евтиното място за набиране на капитал в сравнение с Европа, проведените публични предлагания показаха, че когато добра компания излиза с предложение, тогава винаги се намират инвеститори, дори в криза. Аз се радвам, че беше подписан меморандум между регулатора и организациите от инвестиционната общност, за да се върви към стратегическо развитие на българския капиталов пазар. Сигурен съм, че след като всички играчи в пазара се събират, за да работят за развитието на пазара, ще видим напредък.

Какви са финансовите инструменти, които компаниите може да ползват, за запазване и оптимизиране на капитал и за управление на ликвидността на фона на ниските лихвени равнища при банките?

Има много различни финансови инструменти на пазарите, които могат да се ползват за защита от валутни и лихвени рискове. Или пък като алтернатива за увеличаване на стойността на наличния кеш. Една компания трябва да пази ликвидността си, така че ако търси алтернатива на ниските лихви в банките, може да гледа към ниско рисковите варианти като консервативни взаимни фондове или облигации. Както фондовете, така и облигациите носят годишни доходности над 1%. Облигациите, както държавните ценни книжа, така и корпоративните, са интересни варианти за разглеждане, като там дори с презумпцията, че са ниско рискови инструменти, трябва да се отчита риска на държавата или съответно на компанията, когато се виждат високи проценти от 6% нагоре.

Може ли да се дадат съвети на мениджмънта на дадена компания къде да търси разширение на бизнеса?

При нас винаги сме работили по модела да се занимаваме само с това, което познаваме добре. Не сме търсили съвсем различни сфери на реализация, за да се разширим. И за мен това винаги е бил логичният избор. Бизнесът растеше органично там, където сме специалисти. Но другият модел също съществува и е работещ.

Познавате финансовите пазари. Има ли предизвикателства, които трябва да предпазят мениджмънта от вземането на грешни решения?

Ако говорим за набиране на капитал от финансовите пазари, там мениджмънтът трудно може да сбърка. Мениджърите вече достатъчно добре работят с банките. Капиталовият пазар, който е един от достъпните канали за набиране на капитал, в България, за съжаление, не се ползва така както по света. Борсовият пазар е най-чистият пазар. Там инвеститорите ясно показват какво харесват и какво не харесват. Така че е достатъчно мениджмънтът да не иска да взима грешни решения. Но пазарът ще му напомни, ако е направил това.

Ако говорим за инвестиции на финансовите пазари, когато става дума за свободни средства, тук подходът е свързан изцяло с премерването на риска. Моето лично виждане е, че когато компанията има излишен кеш дългосрочно, то трябва да го реинвестира или да раздаде като дивидент на акционерите си. Ако има краткосрочни средства, на които търси доходност, тогава трябва да избере ниско рискови варианти. Това значи ниска доходност, но значи също и бърза ликвидност.

Какъв е моделът за успешен бизнес, с който успяхте за 25 години да превърнете ЕЛАНА Финансов Холдинг в една от най-големите небанкови финансови групи в страната?

За мен единственият работещ модел е бавното и постепенно изграждане на поминък с много работа и с правилните хора. Ние живяхме и във време, когато имаше доста опортюнистични ниши, но колко от тези, които разчитаха само на тях устояха? Не вярвам в бързите пари. Нашият модел почива на научаване и работа.

Как избирате проектите и как ги правите печеливши?

За всеки проект, който разработваме, се правят задълбочени анализи. И във всеки влагаме много търпение и много работа, докато го развиваме. Но да не се лъжем, има и неуспешни проекти. Но няма как да стане печеливша една инициатива, ако не се работи последователно по нея. И в крайна сметка въпросът е, когато човек тегли чертата, успешните проекти да са повече от неуспешните. Ако са много повече – значи си успешен.

Има ли универсална рецепта по какъв начин да се спечели доверието и интереса на инвеститорите?

Според мен само трябва да сме честни с тях.

Публикацията в investor.bg