ЕЛАНА Агрокредит с над 1 млн. лв. сделки със земя само през юли

Само през месец юли 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит направи сделки със земеделска земя по договори за лизинг на стойност 1 056 255.32 лв. От началото на дейността си до края на месец юли 2016 г. компанията е инвестирала общо 33 457 329.11 лв. в сделки за покупка на земеделски земи. Общата площ на земите досега е 46 959.151 декара.

До края на юли 2016 г. са раздадени също 2.8 млн. лв. кредити за оборотни средства. Услугата се предлага от 1 година.

Дивидентът ще бъде разпределен на 30 септември

Съветът на директорите на ЕЛАНА Агрокредит взе решение гласуваният дивидент от печалбата за 2015 г. да се разпредели на 30 септември 2016 г. Така той ще бъде изплатен от вноските по лизинг от 15 септември, за да не бъдат блокирани средства по банкови сметки.

ОСА от 30 юни

На проведеното Общо събрание на 30 юни 2016 г- акционерите на компанията приеха предложението на Съвета на директорите финансовият резултат за 2015 г. от 1 034 213.59 лв. да бъде разпределен като дивидент след попълване на Фонд „Резервен“ с 10% от него. Така дружеството ще раздаде дивидент в размер на 0,04924 лева за акция, което представлява доходност от 4.1% по настоящи пазарни цени за инвеститорите.

Бюлетин на инвеститора за юли 2016 г.