Прогнози за второ полугодие на 2016 г.: Ще има добри възможности за инвестиции в злато и акции

Резултатът от референдума за Brexit променя Европа и икономическата среда, така че второто полугодие на 2016 г. ще бъде несигурно и ще държи инвеститорите нащрек, това посочват анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в традиционните си прогнози за финансовите пазари в средата на годината.  Експертите очакват краткосрочни корекции при американските акции и ценните метали, които ще дадат възможност за инвестиции на по-ниски ценови нива. Дългосрочната тенденция за растеж при суровините остава, посочват експертите от инвестиционния посредник. Brexit ще тежи на Европа и ще забави икономиката на континента, което ще се отрази и на България. Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг, обръща внимание на проблематичното състояние на големите банки в Европа, особено в Италия, заради което предупреждава да се избягват банкови акции. Но волатилните движения на борсите ще създадат добри възможности за инвестиции в злато или акции на златодобивни компании, както и тези свързани с петролния сектор. Инвестицията в индекси или акции на големи водещи компании, сектори като търговията, комуналните услуги и големите фармацевтични компании ще продължат да са атрактивни, отбелязват анализаторите. На Българската фондова борса интересът към акциите с дивиденти ще нараства устойчиво на фона на ниските лихви по депозитите.

България има потенциал за бърз растеж, но забавянето в ЕС и Турция ще се отрази на износа

Глобалната конюнктура създава трудностите за българската икономика. Предстоящото икономическо влошаване в ЕС и в Турция ще затрудни българския износ през следващите 12 месеца. Потреблението допринася съществено за ръста на БВП през последната една година. Вътрешното търсене обаче няма потенциал да ускори повече икономическия растеж. Заетостта и доходите постепенно се подобряват, но с много ниски темпове. Тези тенденции предпоставят България да бъде сред най-бързо растящите икономики в ЕС. Но без инвестиции в модернизация на производството, в развитие на човешките ресурси и в ефективност, такъв модел на растеж няма да е устойчив дългосрочно. Засега може да очакваме максимални стойности на растежа на БВП в рамките на 2-3%, посочват анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг в традиционните си прогнози за второто полугодие.

Устойчив интерес към дивидентните акции на Българска фондова борса

Компаниите на БФБ с най-добри и най-стабилни резултати вече имат история на плащане на дивиденти, които при текущите им цени носят средно 4% доход. На БФБ има няколко компании, които все още не плащат дивидент, но реализират добри печалби. Покупките на акциите им ще бъде добра инвестиция с хоризонт до три години в очакване на решение за дивиденти. Такива компании са, например, Агрия Груп Холдинг, Сирма Груп Холдинг, Свилоза. Новини за подобни събития обаче ще има най-рано през 2017 г., а дотогава добре ще се представят книжата на компаниите, които вече плащат дивидент. Вниманието на инвеститорите през втората половина на годината ще е насочено към увеличението на капитала на Арко Фонд за недвижими имоти АДСИЦ и София Комерс – Заложни къщи, както и към публичното предлагане на Алтерко Холдинг.

Забавяне в икономиката на Европа и повишения на лихвите в САЩ

Втората половина на 2016 г. ще донесе икономическо забавяне в Европа, прогнозират анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг. Евтиното евро и нулевите лихви помогнаха за съживяването на бизнес активността и потреблението, така че това може да ограничи негативните ефекти от Brexit. Големият риск за Стария континент са лошите кредити в банките и стабилността на финансовата система. Мащабна финансова криза в ЕС може да бъде избегната с помощта на държавно финансиране. В САЩ доларът привлича капитали с перспективите за повишение на лихвите, но последните събития в икономиката карат централните банкери да отлагат максимално този процес. Още две повишения на лихвата от ФЕД с 0.25% изглеждат възможни до края на годината или през първото тримесечие на 2017 г.

Щатският долар запазва сегашното ниво

Курсът евро/долар ще се задържи около равнището от 1.10 (1.78 лв. за долар) до края на годината. Цветослав Цачев добавя, че има основателни причини да се очаква леко поевтиняване на еврото, като подходящи нива за покупки на единната валута са 1.05 долара. Но ръстът остава ограничен до равнището от 1.16 EUR/USD.

Кратка корекция в цената на златото ще даде възможност за дългосрочна инвестиция

Цената на златото се повиши значително през тази година. За 6 месеца благородният метал е поскъпнал с 24%. Пазарът на злато е обърнал посоката си и през следващите години ще продължава да расте. Но в краткосрочен план ръстът на цената създава предпоставки за кратка корекция до края на годината. Спад до равнището от 1200 долара трябва да се разглежда като възможност за покупки на суровината и особено на акции на компании от сектора като дългосрочна инвестиция. Те са евтини в момента и с перспектива за висока доходност.

Петролът между 40 и 50 долара до края на годината

Петролът достигна дъното на цената си през първата половина на годината. Както очаквахме, това се оказаха стойности под 30 долара за барел от сорта американски петрол. Прогнозата за втората половина на годината е цената на петрола да се движи между 40 и 50 долара за барел. Цветослав Цачев посочва, че суровината ще се засили в края на годината, когато намалението на добива в САЩ ще бъде по-осезаемо. През третото тримесечие ще преобладават притесненията за натрупаните запаси и тогава ще се формира дъното за периода.

Спад на американските борси ще даде възможност за покупки на акции, в Европа да се избягват банковите книжа

Европейските индекси са надолу от началото на годината, като най-слабо се представят италианските акции. Решението за Brexit имаше много негативен ефект върху пазарите в Европа, но не прерасна във финансова криза въпреки проблемите с банковия сектор. Резултатите от стрес-тестовете на европейските банки ще покажат необходимост от вливане на капитали в много от големите финансови институции. Инвеститорите трябва да отбягват банковите книжа, докато няма резултати от преструктуриране на активите и дейността им.

Индексите в САЩ достигнаха рекордни равнища в средата на 2016 г. Очакванията на анализаторите от ЕЛАНА Трейдинг са, че пари от американския пазар ще може да се правят при краткосрочни ръстове, и това остава актуално и за втората половина на годината. Корекция от 10%-15% на американския фондов пазар ще има през есента. Така че спекулативните инвестиции са на ход. Освен инвестицията в индекси или акции на големи водещи компании, експертите дават прогнози, че сектори като търговията, комуналните услуги и големите фармацевтични компании ще продължат да са атрактивни. За първата половина на годината този тип компании вече показаха ръстове на акциите си от по 10-20%. Компаниите от добива на петрол и ценни метали също направиха значителен ръст, а очакваната корекция на суровините отново може да ги направи интересни за средносрочна инвестиция.

Пълният анализ от ЕЛАНА Трейдинг