ЕЛАНА Трейдинг е Най-добър инвестиционен посредник за второ тримесечие на 2016 г.

В редовната класация на инвестиционните посредници, подреждана от в. Банкер, за второ тримесечие ЕЛАНА Трейдинг отново излезе начело като Най-добър инвестиционен посредник, спазвайки правилото за поредни три месеца от години насам.

Компанията спечели годишните призове за Най-добър инвестиционен посредник през 2015 г., 2014 г., 2013 г. и 2010 г.

През второто тримесечие на 2016 г. ЕЛАНА Трейдинг е направила оборот от близо 7 млн. лв. на Българска фондова борса с близо 3 000 сделки. Отличителен проект на компанията е пласирането и регистрирането на борсата за търговия на облигационна емисия на ЕЛАНА Финансов Холдинг.

Всички награди на ЕЛАНА Трейдинг