През септември предстои IPO на Алтерко

Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта за първично публично предлагане на технологичната компания Алтерко, която ще започне процеса по набиране на капитал за излизане на борсата евентуално в средата на септември 2016 г.

Параметри на емисията

Ще бъдат предложени 1.5 млн. акции с цена на записване в диапазон 1.10 – 2.20 лв., което означава че се търси капитал между 1 650 000 – 3 300 000 лв. IPO-то ще се счита за успешно, ако бъдат записани половината от акциите.

Набраните средствата ще се използват основно за производството, реализацията и усъвършенстването на иновативната система за контрол на дома „SHE“ и на интелигентния детски часовник MyKi, както и за оборудването на развоен център за разработка на нови технологии и устройства от сегмента на „Интернет на нещата“, който е приоритен за бъдещото развитие на групата. Всички дейности, свързани с това бизнес направление ще се разработват и развиват от Алтерко Роботикс ЕООД – дъщерно дружество, 100% собственост, на Алтерко АД.

Кой е Алтерко

Алтерко е доставчик на мобилни услуги, опериращ на пазарите в Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 служители в офисите й в България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Компанията е създател на She.

Клиенти на компанията са мобилни оператори, медийни компании, рекламни и медийни агенции, компании, предлагащи мобилни плащания, малки и средни предприятия, държавни агенции, банки и други финансови институции, производители на домашни уреди и хранителни стоки.

Информация от мениджъра на IPO-то

Интервю в Bloomberg TV