Стара планина плаща рекорден дивидент тази година

На проведеното Общо събрание на акционерите на Стара планина Холд, на 21 юни 2016 г., беше прието разпределение на 4 269 392 лeвa от печалбата за 2015 г. за дивиденти. Брутната сума на дивидента възлиза на 0.21 лв. на акция, като след приспадане на данъка от 5% е 0,195666 лв. Доходността се изчислява на 5.15% по настоящите пазарни цени, като това е пет пъти над средната дивидентна доходност от акциите на групата за последните пет години. Дивидентите ще се изплащат от 10 септември 2016 г. за срок от 3 меесца.

Очаквания за ръст на приходите от 4% за полугодието

На 23 юни Стара планина холд обяви текущите си финансови резултати на консолидирана база, както и данните за най-значителните предприятия от портфейла на холдинга.

Консолидираните продажби на холдинга за първите 5 месеца на 2016 година са достигнали 79.5 млн. лева, като бележат повишение с 2.52% в сравнение с началото на 2015 г. Компанията прогнозира продажбите за първото полугодие на 2016 г. да бъдат с 4.05% по-високи спрямо същия период на 2015 година.

Портфейл

Основните дружества в холдинга са „Хидравлични елементи и системи“, „М+С хидравлик“, „Елхим искра“ и „Българска роза“ – Карлово.

Вижте корпоративен профил на Стара планина Холд от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг