Българска фондова борса в седмицата между дивидент и Brexit

Brexit

Brexit

Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг, коментира борсовата седмица от 20 до 24 юни 2016 г. белязана от отдавна очакван ръст на индекса и негативните реакции заради Brexit.

SOFIX преди референдума във Великобритания отразяваше спокойната търговия на българския пазар, която премина под знака на общите събрания на акционерите и на гласуваните дивиденти. Индексът се повиши до най-високото си равнище за 2016 г. преди негативната новина за пазарите да доведе до разпродажби в петък. Стойността на SOFIX при затварянето на търговията в четвъртък беше 461 пункта при сравнително слаба промяна на седмична база. Голямата част от позитивното представяне на индекса от началото на месеца беше формирано от поскъпването на Първа инвестиционна банка и Химимпорт, които се качиха силно през първите седмици на юни.

Реакцията на БФБ в „черния петък“

Реакцията на БФБ в петък след резултата от референдума последва значителните разпродажби на международните пазари. Борсите в Европа отвориха с 5-10% намаление, докато най-значителният спад при старта на търговията у нас се ограничи до 2% намаление на SOFIX.

Банките пострадаха най-силно, но по-силни разпродажби имаше още и с инфраструктурната компания Трейс Груп Холд. Такава реакция може да се очаква, тъй като финансовият сектор в глобален мащаб е под-сериозен натиск от страна на продавачите, докато инфраструктурните проекти са директно свързани със стабилността на Европейския съюз. Промяна и в двата сектора у нас не би трябвало да има, ако изключим негативната пазарна реакция и вероятността да се отчетат някакви финансови загуби от големите валутни колебания. Банките в България няма да бъдат засегнати от кризата, така че това да се забележи в резултатите им за тримесечието.

През първия час на търговията у нас сделките се ограничиха до малки пакети. Предлагане на по-големи обеми книжа нямаше, което спря спада на пазара. Възможно е в началото на следващата седмица да се появят продавачи в лицето на големи европейски и американски фондове, които да продават в очакване на икономическа криза и ребаланс на пазара. Това ще зависи в голяма степен от представянето на световните борси. Към средата на петъчния ден обаче преобладаваха изгледите, че пазарите ще се успокоят постепенно и първоначалната негативна реакция в цените няма да прерасне в ликвидна криза. Това е добра новина при текущите ниски обороти на българския пазар, защото означава, че няма да се появят огромни пакети книжа, които да сринат цените.

Дивидентите и стратегическото развитие на компаниите ще се върнат на фокус

Фокусът на вниманието у нас се измести от дивидентите и общите събрания на акционерите, въпреки че това са важни дългосрочни фактори за инвеститорите. Българските компании разпределят повече дивиденти и представят по-добре дългосрочната си стратегия за развитие. Тези новини бяха възприети позитивно от инвеститорите, като това стана една от причините за повишението на индексите преди референдума.

Повече дивиденти от последната седмица

Финансовите резултати на индустриалните компании също показват признаци на подобрение. Дружествата от групата на Стара планина Холд отчетоха 2.52% ръст на приходите си за първите пет месеца на годината. Компаниите от групата основно продават в чужбина и подобрението беше знак за възстановяване на европейската икономика и отразяваше ползите от евтиното евро. За българските инвеститори това е добър сигнал, като акцията на холдинга се търгуваше на едно от най-високите си нива за годината. Информацията за рекордния дивидент, който предстои да разпредели холдинга, не може да се определи като новина за пазара. Инвеститорите са наясно, че част от разпределената печалба идва от продажба на дъщерно дружество. Положителен фактор за пазара е отношението към инвеститорите. Средствата се разпределят вместо да стоят на нулеви лихви по банкови сметки, като в същото време дружествата на холдинга имат отлично финансово състояние. Техните баланси са добри и могат да посрещнат евентуални икономически трудности в Европа, предизвикани от Brexit.

Увеличение на дивидентите имаше при компании, за които това също беше очаквано – Софарма Трейдинг и Спиди. Техните резултати растат и двете дружества поддържат висок процента на разпределение на печалбата като дивидент. Акциите на Химимпорт, които преди седмица поскъпнаха след новината за разпределяне на дивидент по обикновените акции, задържаха голяма част от ръста си. Натискът върху книжата на компанията и върху някои от дъщерните й дружества се дължи на тяхната по-висока ликвидност и на по-големия брой акционери, които решиха да освободят средства от пазара. Проучване и добив на нефт и газ, една от дъщерните компании на Химимпорт, поскъпна при новината за разпределяне на 0.33 лв. дивидент, но при ниски обороти. При нея липсваше търговия веднага след резултатите от референдума, като позицията е показателна за позитивната реакция при новини за дивидент. Оборотите обаче са ниски и вина носи не само слабата лятна активност. Плюсът от това е, че умерен спад на борсите в чужбина не би трябвало да се отрази съществено у нас.

Какво ще се случи с акциите на международните пазари след Brexit