Софарма ще плати за дивиденти общо 9 млн. лв.

Софарма

Софарма

На проведеното Общо събрание на акционерите на Софарма АД, на 17 юни 2016 г., акционерите гласуваха дивидент в размер на 0,07 лв. за акция от печалбата на компанията за 2015 г. Тази стъпка е завръщане към традицията от 2011 – 2013 година, когато всяка година се разпределяше такъв дивидент. От финансовата 2014 година не беше разпределена сума за акционерите предвид трудностите, създадени за финансовите резултати от кризата в Украйна и Русия.

Печалбата на Софарма за 2015 г. е 25,35 млн. лв., като 37,2% от нея ще бъдат разпределени за акционерите или конкретно 9,44 млн. лв.

Приносът на дъщерните дружества

От публичните компании, които са дъщерни на Софарма, общо за дивиденти към компанията майка ще се насочат 8,93 млн. лв. Те ще дойдат от разпределените дивиденти от Софарма Трейдинг, Унифарм и Медика.

Основни акционери в дружеството към края на март 2016 г. са Донев инвестмънтс холдинг АД (24,73%), Тeлекомплект инвест АД (20,07%), Ромфарм компани ООД (18,04%), Други юридически лица (29,74%), Физически лица (3,55 %) и 3,87 са обратно изкупените от дружеството собствени акции.

Всички документи от ОСА