Инвестиционната общност с Ден за акции на 8 юни 2016

БФБ

БФБ

Близо 79 млн. лв. се очаква да се раздадат като дивиденти тази година – със среден доход за акция от 3%-4%

Българска фондова борса (БФБ) и Централен депозитар в партньорство с 15 инвестиционни посредника, сред които е ЕЛАНА Трейдинг, организират за втора година „Ден за акции“ на 8 юни, за да дадат възможност повече хора да опознаят капиталовия пазар и да разберат какво значи да търгуваш с акции, и да си акционер.

В Деня за акции всички индивидуални инвеститори ще могат да купуват и продават акции на основен пазар на Българска фондова борса, без да плащат такси към институциите, а също така и комисиони към посредниците, които са партньори в инициативата. За да не се плащат комисиони, е необходимо инвеститорите да имат сключени договори с някой от 15те инвестиционни посредника. Възможността се предлага само до 15 изпълнени поръчки за покупка или продажба на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка, за да обслужи интересите на индивидуалните инвеститори.

През 2016 г. се увеличават компаниите на БФБ, които раздават дивиденти

Над 70% от компаниите в индекса SOFIX (включва 15 най-ликвидни компании) ще раздадат дивиденти през 2016 г. от печалбите си през предходната година, като преди година само 7 от тях са го направили.

„Повишеният брой на компаниите с дивиденти е свидетелство за това, че сините чипове на борсата са подобрили финансовите си резултати и се развиват добре. Трябва да отбележа, че дивидентната политика показва уважение към всички акционери на компанията – малки и големи“ – посочва Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг.

През 2015 г. общо 63.7 млн. лв. бяха разпределени за акционерите от компаниите в основния индекс SOFIX, като тази година се очаква сумата да възлиза на 78.8 млн. лв., което представлява увеличение от 23% на изплащаните дивиденти.

Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса тази година е 3-4% (на база всички заявени дивиденти).

Двадесет ликвидни компании на БФБ изпълняват редовна дивидентна политика, като за последните 5 години средногодишната доходност от дивиденти за акционерите е 4.8%.

Какво представлява да си акционер в компания?

Притежанието дори на 1 акция прави акционерът съсобственик в компанията, защото той има някакъв дял от капитала й. Акционерите имат право да гласуват в общо събрание и да получават дивиденти, когато компанията реши да разпределя печалба. Притежанието на акции не задължава акционера с дълговете на компанията. Единствената загуба за инвеститора в краен случай може да бъде сумата, вложена като инвестиция в покупката на акциите.

Акционерите могат да спечелят редовен годишен доход от дивиденти при наличие на дивидентна политика и ако продадат акциите си на по-висока цена, отколкото са ги купили (капиталова печалба).

Печалбите от акции на Българска фондова борса са освободени от данъци.

Сравнение на годишен доход от дивиденти от български акции и лихви по депозити 2011 г. - 2015 г.

Сравнение на годишен доход от дивиденти от български акции и лихви по депозити 2011 г. – 2015 г.

Страница на Ден за акции от Българска фондова борса