Предстоящите общи събрания ще гласуват дивиденти с доходност 1-5%

Още от месец април публичните компании започнаха да планират и провеждат редовните си годишни общи събрания, така че вече има представа за акционерите на някои от дружествата какви годишни дивиденти ще могат да очакват.

София Комерс Заложни Къщи вече гласува дивидент

На редовното си годишно Общо събрание на акционерите на 8 април 2016 г. София Комерс Заложни Къщи АД одобри дивидент за привилегировани акции от 0.75 лв. на акция и 1 лв. за обикновена акция. Това представлява съответно 16.67% и 19.6% доходност по последни пазарни цени. Акционерите са одобрили и превръщането на 400 000 привилегировани акции в обикновени.

Адванс Терафонд АДСИЦ ще разпредели близо 9 млн. лв. в дивиденти

Адванс Терафонд АДСИЦ планира Общото си събрание на акционерите за 31 май 2016 г. Предложението е за дивидент от 0.10 лв. на акция, което представлява 4.85% доход по пазарни цени. Компанията ще разпредели 97.88% от печалбата си, дължима за дивиденти или близо 9 млн. лв.

Албена предлага дивидент тази година

Ръководството на Албена предлага 0.45 лв. дивидент за акция. Компанията има последователна дивидентна политика, но миналата година не раздаде дивидент във връзка с тежкия летен сезон. Предлаганият размер на годишен дивидент за тази година представлява 0.9% доход на база сегашните пазарни цени. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 4 юни 2016 г.

Неохим ще даде дивидент за първи път от години

Ръководството на производителя на минерални торове Неохим предлага дивидент в размер на 0.80 лв. за акция. Това представлява 1.5% доходност на база настоящи пазарни цени. Общото събрание на акционерите е планирано за 14 юни 2016 г.

Спиди с 3% дивидентна доходност

Ръководството на Спиди предлага дивидент от 1.13 лв. за акция, което възлиза на 3% доходност при сегашните пазарни цени. Общото събрание на акционерите е предвидено за 14 юни 2016 г.

Софарма Имоти АДСИЦ с предложение за 0.30 лв. за акция

Ръководството на Софарма Имоти АДСИЦ предлага дивидент в размер на 0.30 лв. за акция.  Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 16 юни 2016 г.

Софарма ще даде дивидент тази година

Общото събрание на акционерите на фармацевтичния лидер Софарма е планирано за 17 юни 2016 г., а ръководството предлага на гласуване дивидент в размер на 0.07лв. за акция. Това възлиза на 2.6% доходност при настоящите пазарни цени.

Софарма Трейдинг с 11% ръст на дивидента

Ръководството на Софарма Трейдинг предлага 0.30 лв. на акция дивидент, което възлиза на 5.44% доход при настоящите пазарни цени. Предложението представлява 11% ръст на дивидента спрямо разпределения пред предходната година. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17 юни 2016 г.

Монбат с рекорден дивидент

Ръководството на Монбат предлага рекорден дивидент и програма за обратно изкупуване на акции.  Предложеният дивидент е в размер на 0.28 лв. за акция, което прави ръст от 86% на годишна база и представлява 3.8% доходност при настоящите пазарни цени. Редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 27 юни 2016 г.

Вижте актуални анализи на публични компании от анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг