България ускорява икономиката до 3.1% годишно

През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) расте с 3.1% спрямо същото тримесечие на предишната година и с 0.8% спрямо третото тримесечие на 2015 г., показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) от 12 февруари 2016 г.

Според НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение е 23 977 млн. лева. Реализираната добавена стойност през периода е 20 728 млн. лeвa.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (78.6%), което възлиза на 18 835 млн. лева. То регистрира положителен икономически растеж от 2.5%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 0.7 и 1.7%.

Бюджетни прогнози

2% ръст на БВП за 2015 г. беше последната прогноза на Министерство на финансите при есенните анализи на институцията. В държавния бюджет за 2016 г. е заложена прогнозата за 2.1% растеж на икономиката, а за 2017 г. – 2.5%.

Очаквания на Европейската комисия

В своята зимна прогноза Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика за 2015 г. на 2.2% в сравнение с 1.7%, което беше заложена през есента. За 2016 г. ЕК отчита забавяне и прогнозира 1.5% ръст, като обаче за следващата година поставя цел от 2%.

Данни за еврозоната

Данните на Евростат за четвърто тримесечие на 2015 г. показват 1.5% нарастване на БВП на еврозоната на годишна база спрямо същия период през предходната година. През последното тримесечие на миналата година икономическият растеж за валутния съюз е достигнал едва 0.3% на тримесечна основа, което повтаря нивото от предишното тримесечие. Отчетените данни за 2015 г. не се разминават с прогнозите на анализаторите.

Вижте анализи на резултатите на публичните компании