161 нови клиенти за Сирма Груп Холдинг за 9 месеца от 2015 г.

ELANA Trading Investor Day - Sirma Group Holding

ELANA Trading Investor Day - Sirma Group Holding

Най-голям принос за ръста от 11.7% на продажбите за деветмесечието на 2015 г. имат големи проекти в публичния сектор, в областта на технологиите за финансовия сектор и здравеопазването – това поясни Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг по време на онлайн срещата с инвеститори на 17 декември 2015 г. във връзка с представяне на финансовите резултати на компанията за трето тримесечие на годината и актуално състояние на плановете й след успешното IPO. Ръстът за EBITDA за периода е 35.32% спрямо същия период миналата година.
Това е втората онлайн среща за инвеститори, която се организира от Сирма Груп Холдинг с намерение да се превърне в традиция за поддържане на прозрачен диалог с инвеститорите. Инициативата е на ЕЛАНА Трейдинг с пожеланието повече български компании на БФБ да започнат по-активен диалог с инвеститорите си, за да имаме по-ясен и прозрачен капиталов пазар.

Кое допринесе за резултатите

161 нови клиента са спечелили компаниите от Сирма Груп Холдинг за 2015 г. досега. Цветан Алексиев посочи проектите с основен принос за финансовите резултати за деветмесечието: изпълнението на проекта за болницата на Асарел Медет, няколко големи проекта за българска банка, голям договор с американска компания в областта на компютърната сигурност, голям договор на Онтотекст за Financial Times, Онтотекст има нова версия на GraphDB ™, която бе ползвана в технологично решение на компания на Euromoney, за което тя получи награда за иновативност и др.; изпълнени няколко държавни проекта в областта на електронното управление, както и няколко проекта за управление на въздушното движение; доставка на новия продукт на Sirma ITT за поддръжка на   инженерингова документация на голям клиент в САЩ и др. Финансовият директор Радка Пенева посочи, че са се увеличи продажбите на лицензи по вече разработените технологични продукти.

Какво е свършено по плановете за инвестиции на Сирма Груп Холдинг

Алексиев отчете и свършената работа след IPO-то относно плановете за използване на средствата от него. Той заяви, че са финализирали инвестиционната си стратегия, като са пристъпили също към структуриране на процеса чрез създаване на комитет за инвестициите, привличане на M&A консултанти, които да помогнат за идентифициране на инвестиционните проекти, както също е започнало разглеждането на първите такива. Работи се по създаването на център за бизнес развитие в САЩ, чиято роля ще бъде да подобри и развива синергията между съществуващите офиси.

Спецификата на ИТ сектора

В отговор на въпрос от инвеститор относно капитализиране на разходите и стратегията на компанията, финансовият директор Радка Пенева обясни, че фирмите в ИТ сектора имат два пътя: да увеличават приходите си или маржа.
Сирма Груп Холдинг се цели в непрекъснат ръст на приходите, с което се увеличава стойността на компанията – нещо, от което акционерите могат да са доволни. Г-жа Пенева поясни: „При 80% от компаниите в софтуерния бранш 1% увеличение на приходите носи три пъти повече увеличение на стойността на компанията в сравнение с ръст от 1% на маржа.“

Вижте видеозапис от пълната онлайн среща от 17 декември 2015 г.