В началото на първия си борсов ден, акциите на Сирма Груп Холдинг се вдигат с 6%

Sirma, ELANA Trading, Bulgarian Stock Exchange

Днес стартира търговията с акциите на Сирма Груп Холдинг на Българска фондова борса с борсов код SKK. Те се търгуват на сегмент Standard на основния пазар, като търговията започна на цената от първичното публично предлагане от 1.20 лв. и пазарна капитализация на компанията от над 71 млн. лв.

В първия един час на борсовата сесия Сирма Груп Холдинг доминираше като сделки и оборот, след като цената се вдигна до 1.27 лв. или с 6%, а оборотът с книжата възлезе на 4 452 392 лв. чрез 77 сделки. Първият борсов ден завърши за Сирма Груп Холдинг с общо 114 сделки и 4,472 млн. лв. оборот.  Това представляваше 97,39%  от общия оборот на регулиран пазар. Акцията завърши деня с ръст от 6%, като по време на борсовата сесия най-високата цена бе 1,348 лв., а най-ниската – 1,21 лв.

Регистрация

Българска фондова борса регистрира на 18 ноември емисията на Сирма от 59 360 518 акции, които включват записаните 9.5 млн. акции по време на първичното публично предлагане.

Комисията за финансов надзор вписа в регистъра на публичните дружества Сирма Груп Холдинг чрез свое решение на 16.11.2015 г.

Според проспекта на първичното публично предлагане, първоначалните акционери на компанията няма да имат право да продават акциите си в рамките на 6 месеца от началото на търговията с тях.

Най-голямата българска ИТ компания с успешно IPO

В стартиралото на 16 септември 2015 г. IPO на най-голямата българска ИТ компания, бяха предложени 16 млн. нови акции и 2 491 858 съществуващи с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв. До 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9.5 млн. акции, като на 16 октомври бе определена цената от 1.20 лв. за акция. Минимумът за успех на предлагането бе 8 млн. акции. IPO мениджър беше ЕЛАНА Трейдинг.

С набрания капитал от 11.5 млн. лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-голямото от края на 2007 г. – началото на финансовата криза.

Всичко за IPO-то на Сирма Груп Холдинг

Връзки с инвеститорите на Сирма Груп Холдинг