Акциите на Сирма Груп Холдинг дебютират на БФБ на 23 ноември

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

В понеделник, 23 ноември 2015 г. ще стартира търговията с акции на Сирма Груп Холдинг след успешно проведеното първично публично предлагане, в което бе привлечен капитал от 11.5 млн. лв.

Компанията ще се търгува с борсов код SKK и търговията с акциите й ще започне на цената от IPO-то от 1.20 лв. за акция.

Комисията за финансов надзор вписа в регистъра на публичните дружества Сирма Груп Холдинг чрез свое решение на 16.11.2015 г.

Най-голямата българска ИТ компания с успешно IPO

В стартиралото на 16 септември 2015 г. IPO на най-голямата българска ИТ компания, бяха предложени 16 млн. нови акции и 2 491 858 съществуващи с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв. До 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9.5 млн. акции, като на 16 октомври бе определена цената от 1.20 лв. за акция. Минимумът за успех на предлагането бе 8 млн. акции.

С набрания капитал от 11.5 млн. лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-голямото от края на 2007 г. – началото на финансовата криза.

Съобщение на Българска фондова борса за решение от заседание на СД на 18.11.2015

Всичко за IPO-то на Сирма Груп Холдинг