ЕЛАНА Трейдинг организира семинар „Ликвидните компании на БФБ – състояние и прогнози“

Българска фондова борса

Българска фондова борса

На 4 ноември 2015 г., сряда, и на 18 ноември, сряда, от 18.30 ч. ЕЛАНА Трейдинг организира семинар „Ликвидните компании на БФБ – състояние и прогнози“ за инвеститори на Българска фондова борса.

Семинарът има за цел да подкрепи настоящите инвеститори на Българска фондова борса и тези, които имат интерес към участие на българския капиталов пазар, със задълбочена аналитична информация за състоянието и представянето на ликвидните компании на борсата. Водещият експерт на семинара, Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в ЕЛАНА Трейдинг, ще проследи представянето и перспективите пред качествените акции на пазара, като също ще се дискутират подходите за инвестиране на БФБ в контекста на макроикономическите събития през 2015 и 2016 г. Участниците в семинара ще обсъдят как е подходящо да се структурира инвестиционен портфейл от акции в очакване на икономическото възстановяване в Европа.

Семинарът е предназначен за клиенти с договори с ЕЛАНА Трейдинг за търговия на БФБ с или без платформата ELANA BG Trader, както и за хора, които са регистрирали демо сметка за ELANA BG Trader. Участието в семинара не се заплаща. Демо регистрацията за платформата не ангажира регистрираните или участниците в семинара с договорни или финансови отношения с ЕЛАНА Трейдинг.

Семинарът ще се проведе в централния офис на ЕЛАНА Трейдинг.

Към 30 октомври местата за семинара на 4 ноември са запълнени.

Как да се регистрирам за 18 ноември

Безплатни курсове от ЕЛАНА Трейдинг през ноември