IPO-то на Сирма Груп Холдинг завърши успешно със записани акции за 11.5 млн. лв.

Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг

До 15 октомври 2015 г. бяха подадени поръчки за записване на над 9.5 млн. акции в рамките на първичното публично предлагане на Сирма Груп Холдинг, с което е надминат обявения минимум от 8 млн. акции за успех на емисията. Цената на акциите на Сирма Груп Холдинг, която бе определена на база списък с пропорционално разпределение по заявената в проспекта на предлагането методология, е 1.20 лв. за акция. Всички подадени поръчки ще бъдат изпълнени на цена от 1.20 лв. за акция.

Ако до крайния срок 21 октомври 2015 г. бъдат заплатени всички записани акции, привлеченият капитал в IPO-то ще възлиза на почти 11.5 млн. лв. Записаният брой акции представлява 60% от общо предложените 16 млн. нови акции.

Подадените поръчки за записване на акции показаха сериозен интерес от институционални инвеститори, като лек превес имат индивидуалните инвеститори.

Мирослав Стоянов, директор „Инвестиционно банкиране“ от страна на мениджъра на емисията ЕЛАНА Трейдинг, коментира резултатите:

„Изключително съм доволен от възможността да нарека „Сирма Груп Холдинг“ АД успешен емитент в не особени благоприятни текущи условия както на международните капиталови пазари, но особено на местния такъв. Инвеститорите на българския пазар са все още много внимателни и много от тях предпочетоха да изчакат започване на търговията с акциите пред това да запишат по време на първичното предлагане. Нашето мнение е, че чрез осъществяването на този проект успяваме да дадем старт на завръщането на доверието в този род инструмент за финансиране както при инвеститорите, така и при потенциалните емитенти. Естествено промяната на нагласата никога не е скоростен процес, но с усилията на всички участници на нашия капиталов пазар считам че е просто въпрос на време да повишим атрактивността му.“

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг, заяви:

„Много се радвам на това, че нашата компания успя да премине и тази стъпка по пътя в развитието си. Проектът бе труден и дълъг, но скорошният му успешен завършек ще даде възможност да продължим обявената инвестиционна програма, чрез която да повишим присъствието си на целевите за нас пазари. Желая да благодаря на всички инвеститори, които дадоха възможност на нашата компания да им разкаже повече за това как правим бизнес. Благодаря и на всички, които повярваха в нас чрез подадените поръчки и ги приветствам в акционерната структура на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Нека заедно продължим успешната й история.“

Какво следва за инвеститорите

До 21 октомври 2015 г. е крайният срок за заплащане на всички записани акции в първичното публично предлагане, след което ще бъдат направени необходимите регистрации на увеличението на капитала в институциите.

Клиентите на ЕЛАНА Трейдинг ще получат официални потвърждения по имейл за записаните акции и стойността им спрямо подадените поръчки, като тези, които не са предоставили адрес на електронна поща, ще бъдат поканени да вземат документите си в най-близкия до тях инвестиционен център ЕЛАНА.

По предварителен график се очаква акциите на Сирма Груп Холдинг да започнат да се търгуват на Българска фондова борса на 16 декември 2015 г.

Притежателите на новите акции на Сирма Груп Холдинг ще могат да търгуват с тях от деня на старта на търговията на борсата.

IPO-то на Сирма Груп Холдинг и капиталовият пазар

С набрания капитал от 11.5 млн. лв. IPO-то на Сирма Груп Холдинг се записва в историята на българския капиталов пазар като най-голямото от края на 2007 г. – началото на финансовата криза.

Това е втората компания от ИТ сектора след IPO-то на Бианор през 2007 г., като вече на БФБ тази най-динамична индустрия от българската икономика ще бъде сериозно представена от най-голямата компания в нея.

Параметри на IPO-то

В стартиралото на 16 септември 2015 г. IPO на най-голямата българска ИТ компания, бяха предложени 16 млн. нови акции и 2 491 858 съществуващи с номинална стойност 1 лев и диапазон за емисионна стойност от 1.20 лв. до 1.65 лв. Проспектът за първичното публично предлагане беше одобрен от Комисията за финансов надзор на 21 юли 2015 г.

Всичко за IPO-то на Сирма Груп Холдинг

Сайт на Сирма Груп Холдинг за инвеститори