Агрия – акция с амбиции срещу труден пазар

wheat

Акцията на Агрия не реагира след разпространената през юли информация за бъдещо увеличение на капитала, както и за възможността да започне да разпределя дивидент. Компанията увеличава значително инвестициите си през следващите няколко години. Плановете са ясни – да инвестира в инфраструктурата си за съхранение и транспорт на зърно, с което да увеличи експортния си потенциал, както и да придобие повече земя и да развива производството си.

Акцията на Агрия се търгува пет пъти над годишната си печалба, с което малцина компании у нас може да се похвалят.

Увеличение на капитала с последваща дивидентна политика е най-добрата новина за развитието на дружеството. За пазара това ще означава дивидентна акция, която отговаря на предпочитанията на дългосрочните инвеститори, но и на спекулантите, търсещи потенциала за растеж на резултатите и динамиката в новините.

В блога на ЕЛАНА Трейдинг Цветослав Цачев разглежда перспективите пред Агрия, които я правят една от най-интересните компании на БФБ.

Подробният анализ от ЕЛАНА Трейдинг можете да прочетете на английски език тук