175 млн. лв. ще получат инвеститорите на БФБ от дивиденти през 2015 г.

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Ако през последните пет години сте инвестирали в акции на българските компании, които се търгуват активно и имат регулярна и стабилна дивидента политика, средногодишната възвращаемост от дивидентите им се равнява на 5% . Ако пък сте избрали компании, които се търгуват по-рядко и дивидентната им политика е нерегулярна, доходността ви за същия период би стигнала 15%. Тези резултати не са много различни от дивидентната доходност на съседните ни в региона капиталови пазари в Румъния, Хърватия, Словения, та дори и Полша, където резултатът рязко надхвърля 4%, ако се измери през основните борсови индекси.

Само през 2015 г. инвеститорите на българския капиталов пазар ще получат 175 млн. лв. под формата на дивиденти. Сумата е с 9.8%, или 19 млн. лв., по-ниска спрямо миналата година и е най-ниската от 2009 г. насам.

Кой раздава дивиденти тази година и как се е променила дивидентната политика на публичните компании в последните години, можете да прочетете в анализа „Черешката на инвестицията“ на Татяна Пунчева-Василева в блога на ЕЛАНА Трейдинг.