Софарма АД притежава вече 92.62% от акциите на Момина крепост

Софарма

Софарма

След обявеното през юни 2015 г. търгово предложение от Софарма към останалите акционери на Момина крепост общо 38 акционера са продали 211 991 акции. В резултат на проведената процедура Софарма вече притежава пряко 92.62% от акциите с право на глас на Момина крепост.

Цялата информация за търговото предложение за Момина крепост