Прогнози 2015 на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank

2015 г. се очертава като година на завръщане на златото, но с постепенен ръст – това се откроява в прогнозите на анализаторите на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank, които вече за шеста година публикуват съвместно относно развитието на финансовите пазари.

За Българска фондова борса експертите от местния инвестиционен посредник отбелязват, че тя имаше шанс да постави началото на нов период на ръст през 2015 г. след формирането на стабилно правителство и възстановяване на доверието на инвеститорите в икономическия растеж у нас и в Европа. Понижението на лихвените равнища по депозити и последвалото търсене на по-висока доходност от инвеститорите беше процес, който води до предстоящ растеж на борсата.

Но дискусията за преструктуриране на пенсионната система, отблъсна инвеститорите от пазара в края на 2014 и ще има сериозен отпечатък върху търговията през цялата 2015 г. Ако не се изтеглят средства от капиталовия пазар в резултат на пенсионни промени, капиталите ще се върнат към борсата и това ще даде тласък на индексите от 25-30%.

Подробно всички прогнози