Всички отговори на често задавани въпроси от фенове на ЦСКА

ЦСКА

ЦСКА

Какво представлява първичното публично предлагане на акции на ЦСКА?

ПФК ЦСКА издава нови 3 милиона акции, с които планира да увеличи капитала на клуба до 8 090 790 лв. Номиналната стойност на акциите е 1 лв., а стойността, на която ще се предлагат за покупка от нови акционери (емисионна стойност) е 3 лв. за 1 акция.
След одобрен от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане (одобрен на 28 февруари 2014 г.), ще се обяви период от 15 дни, в който всеки желаещ да си купи акции от предложените, ще може да го направи. Точните дати на периода ще бъдат обявени от Българска фондова борса. Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани (поръчани) минимум 1 409 210 акции по 3 лв.
След това ЦСКА ще регистрира новата емисия акции за търговия на Българска фондова борса.
Подробно за Българска фондова борса

Какво означава да съм акционер на ЦСКА?

Всеки, който закупи акции от обявената емисия от ПФК ЦСКА на публично предлагане, става акционер с право на глас в Общо събрание на акционерите, право на получаване на дивидент при обявяване на политика за раздаване на дивиденти от компанията, и право на ликвидационен дял. Общото събрание на акционерите е събитието, на което се взимат най-важните решения за организацията чрез гласуване. Хората, които притежават над 5% от всички акции на дружеството, могат да предлагат точки за обсъждане на Общо събрание.
Подробно за акциите

Кога мога да купя акции на ЦСКА в рамките на първичното публично предлагане?

Периодът на записване на акции е 15 дни, като началната и крайната дата все още не са ясни – те ще бъдат обявени от Българска фондова борса. Ние в ЕЛАНА Трейдинг очакваме началната дата да бъде в периода 19 – 28 март 2014 г.

Мога ли да купя акции на ЦСКА след публичното предлагане?

Ако ЦСКА регистрира емисията акции за търговия на Българска фондова борса, акциите ще се търгуват всеки ден в рамките на борсовата сесия и това значи, че всеки може да си купи акции всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. В този случай, цената на акциите ще зависи от търсенето и предлагането по време на борсовата търговия и може да е различна от 3.00 лв.

Има ли условие колко акции на ЦСКА трябва да си купя?

В рамките на обявеното публично предлагане в проспекта е записано условия за закупуване на минимум от 10 акции по 3 лв. Тоест минималната стойност, която трябва да се заплати, ако се участва в публичното предлагане е 30 лв.
Ако ЦСКА се регистрира за търговия на Българска фондова борса, желаещите да си закупят акции, когато те вече се търгуват, ще могат вече да купят минимум 1 акция.

Какво ще стане, ако си купя акции, а първичното публично предлагане се окаже неуспешно?

Ако не се изпълни заложеното условие за успешно публично предлагане, всеки, който е записал акции, ще получи обратно парите си. Сумата, която ще бъде върната, ще представлява само стойността на заявените акции без платените комисиони.

Ще стане ли ЦСКА публична компания при всички случаи?

Ако обявеното публично предлагане е неуспешно, което означава да се запишат по-малко акции от минимума от 1 409 210 акции, емисията на ПФК ЦСКА няма да се регистрира за търговия на Българска фондова борса и дружеството няма да стане публично.

Мога ли да спечеля от акциите на ЦСКА?

Когато акциите на една компания се търгуват на борсата, тяхната цена зависи от търсенето и предлагането сред инвеститори. А интересът към закупуване на акции от инвеститори се определя от финансовите резултати и перспективите за развитие на една компания. Ако тя се представя добре и бизнесът й се развива, тогава нейните акции могат да повишат цената си. В този случай инвеститор, който е купил акцията на по-ниска цена и я продаде на по-висока, може да спечели. Друг начин за доход от акции е, когато компанията има политика за даване на годишни дивиденти. Тогава акционерите получават годишен дивидент на брой акция. Дивиденти се получават обикновено, когато компанията е с добри финансови резултати и е на печалба.

Как да участвам в предлагането, за да си купя акции?

За да се закупят акции в рамките на публичното предлагане, желаещите трябва първо да сключат договор за брокерски услуги с лицензиран инвестиционен посредник като ЕЛАНА Трейдинг. Списък с всички лицензирани посредници е публикуван на сайта на Комисията за финансов надзор. За целта, ако сте физическо лице, е необходимо да носите само лична карта.

Договор може да се сключи на място в офис на инвестиционния посредник или по имейл/онлайн, ако:
– човекът има квалифициран електронен подпис
– или изпрати подписани нотариално заверени документи
– или изпрати подписаните документи с приложено удостоверение, че е титуляр на банкова сметка в банка в Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и САЩ.

ЕЛАНА Трейдинг разполага с мрежа от инвестиционни центрове ЕЛАНА в страната.

Подробна информация за начините за сключване на договор

По какъв начин ще си купя акции на практика?

Обявеното публично предлагане на акции на ЦСКА ще се извърши през Българска фондова борса чрез регистрация на временна емисия. На практика, в обявения ден, на борсата ще има предложени 3 милиона акции по 3 лв. и всеки може да подаде поръчка за покупка на желания брой акции (което в рамките на предлагането се нарича записване) при положение, че спази минимума от 10 акции.

Поръчки могат да се подадат писмено в офис или терминът, който ще срещнете е „на гише“, а също така онлайн, ако се използва онлайн платформа за търговия на Българска фондова борса.
При подаване на поръчка за акции „на гише“ е необходимо да попълните документ за това в офис на инвестиционен посредник, след като сте подписали договор за брокерски услуги.

При ползване на онлайн платформа за търговия на Българска фондова борса, след подписване на договор, получавате по имейл данни за достъп до регистрирана сметка за търговия в платформа. Така можете да влезете в платформата и в обявения период на предлагането да поръчате желания брой акции чрез нейните функции в Интернет.

Договорът с ЕЛАНА Трейдинг включва едновременно ползване и на двата варианта – търговия чрез брокер и чрез онлайн платформа. Онлайн платформата на ЕЛАНА Трейдинг за търговия на БФБ е ELANA BG Trader.

Преди да сключите договор, можете да разгледате безплатно какво представлява онлайн платформа чрез регистрация за нейната демо версия, която 100% възпроизвежда търговията на Българска фондова борса, но с виртуални средства.

Може ли да се случи така, че подавам поръчка за акции, но няма да мога да си ги купя?

Когато се обяви първия ден от публичното предлагане на ЦСКА, поръчките за акции ще се изпълняват автоматично по реда на тяхното подаване. Теоретично, ако подадете поръчка, след като вече са записани 3 милиона акции, тази поръчка няма да може да бъде изпълнена и няма да бъде приета. На практика, поръчките се изпълняват по реда на тяхното пускане.

Кога мога да си купя акции на ЦСКА, ако не успея сега да участвам в първичното публично предлагане?

След като ЦСКА регистрира новите си акции за търговия на Българска фондова борса, тогава всеки може да си купи всеки работен ден акции чрез поръчка при брокер или онлайн платформа за търговия на БФБ.

Какви документи са ми необходими, за да си купя акции?

Ако сте физическо лице, трябва да носите със себе си в офис на инвестиционния посредник своята лична карта. На място ще трябва да бъде направено копие, на което да напишете „Вярно с оригинала“, като това копие ще остане по закон при инвестиционния посредник.

Ако сте пълномощник на някой, който желае да си купи акции на ЦСКА, трябва да носите нотариално заверено пълномощно, в което изрично е казано, че сте упълномощен да сключите договор с инвестиционен посредник, да подадете поръчки за покупка на акции, да внасяте парични средства. Желаещият да упълномощи трябва да има предвид дали включва и права за теглене на парични средства, продажба на акции, получаване на депозитарна разписка за притежанието на акциите и пр., тъй като те изрично трябва да бъдат записани в пълномощното.

Ако представлявате фирма (юридическо лице), трябва да носите лична карта на представляващия организацията, удостоверение за актуално състояние и учредителен договор на фирмата.

Кога мога да продам акциите си, ако купя сега?

След като ЦСКА регистрира акциите си за търговия на Българска фондова борса, можете да продадете акциите си, когато желаете, след като се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник. Ако нямате сключен договор, трябва да сключите договор за брокерски услуги.

Колко такси и комисиони трябва да платя на 1 пакет от 10 акции на ЦСКА?

При ЕЛАНА Трейдинг условията са следните:
– ако се подава поръчка за акции през брокер без онлайн платформа, тогава се заплащат минимум 10 лв. или 2% от стойността на поръчаните акции. Тоест 1 пакет от 10 акции по 3 лв. ще получи начисляване в този случай 10 лв. и общата цена ще стане 40 лв.
– ако се подава поръчка през ELANA BG Trader, ползването на онлайн платформата е безплатно, а комисионата за сделката е минимум 2 лв. или 0.5% на стойността на покупката. Това значи, че обща сума на минимален пакет акции ще се получи 32 лв.
– За съхранение на закупените акции при ЕЛАНА Трейдинг не се заплащат такси, ако стойността им е под 24 000 лв. При съхраняване на акции на стойност над 24 000 лв., акционерът заплаща месечна попечителска такса на годишна база от 0.1% или например за сума от 30 000 лв. това на месец е по 2.50 лв.

Тарифата и всички документи от ЕЛАНА Трейдинг

Мога ли аз да купя акции и да ги подаря на друг човек?

Притежаването на акции е лично и покупката им се извършва на пазар, който се регулира и се спазват много стриктни правила, за да бъдат защитени инвеститорите.

По тази причина единственият начин да подарите акции на друг човек е да отидете с него при инвестиционен посредник за сключване на договора, той да подпише всички необходими документи, като Вие само заплатите стойността. За съжаление, елементът на изненадата не е възможен в този случай.

Колко процента от акциите на ЦСКА ще бъдат предложени за търговия на борсата?

Ако в рамките на публичното предлагане се закупят всички предложени акции (т.е. 3 милиона броя) и ЦСКА регистрира емисията за търговия на Българска фондова борса, то делът на борсово търгуваните акции ще представляват 37% от капитала на клуба.

Къде ще отидат парите, които ще се платят за акциите?

Набраните средства се внасят в банкова сметка на ЦСКА. Издаваните акции в рамките на първично публично предлагане са нови и не са собственост на настоящ акционер на клуба. Т.е. не се продават акции на настоящ акционер, а се издават нови на нови акционери.

Как ще се изразходват събраните пари от закупените акции в рамките на публичното предлагане?

Според одобрения проспект за публичното предлагане, ПФК ЦСКА са предвидили с 3 млн. лв. да покрият данъчни задължения към НАП, с други 3 млн. лв. да погасят други задължения; 2 млн. лв. да инвестират в стадион „Българска армия“ и 1 милион лв. в детско-юношеската школа. В проспекта е записано, че общо 6 млн. лв. ще послужат за покриване на задължения. Така че ако в рамките на публичното предлагане се съберат до 6 млн. лв., то целият набран капитал ще отиде за покриване на дълговете.

Какво ще се случи, ако купя акции на ЦСКА, а мажоритарният собственик реши да продаде на друг клуба?

Ако първичното публично предлагане на акции на ЦСКА е успешно и компанията стане публична, т.е. търгува се на Българска фондова борса, интересите на инвеститорите са защитени. При положение, че има нов собственик, той е длъжен да предложи на съществуващите акционери правото да продадат акциите си – или се прави т. нар. търгово предлагане. На акционерите се предлага справедлива цена, която минава през одобрението от Комисията за финансов надзор.

Ако стана акционер на ЦСКА, ще ми търсят ли отговорност за направените дългове от клуба?

Задълженията на фирмата не са лична отговорност на акционерите. Ако една фирма има само задължения към кредитори и дори фалира, тогава акционерите ще изгубят само стойността, която са платили за акциите. Те няма да плащат дълговете на дружеството.

Има ли ЕЛАНА Трейдинг офис в центъра на София?

Инвестиционен център ЕЛАНА за обслужване на клиенти има на ул. „Раковски“ 96, до Военния театър. Всички офиси в София и страната

 

Проспект на първичното публично предлагане на ЦСКА

Анализ на финансовото състояние и очакванията от първичното публично предлагане от финансовия анализатор Тамара Бечева в блога на ЕЛАНА Трейдинг