Новият индекс BGBX40 заменя BG40 от началото на 2014 г.

БФБ

БФБ

От 2 януари 2014 г. започна да се изчислява нов индекс на мястото на предишния BG40. Новият индекс BGBX40 е доста близък до SOFIX като структура с разликата, че обхваща 40, а не 15 компании.

BGBX40 се базира на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях, като се състои от 40-те емисии обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест.

Първото редовно ребалансиране на индекса ще бъде през март 2014 г.

BGBX40 ще се изчислява в два варианта: BGBX 40, при който се извършва промяна в делителя в случай на разпределяне на паричен дивидент; и BGBX 40 TR, при който не се извършва промяна в делителя при разпределяне на паричен дивидент.

Друго, с което BGBX40 се доближава до методологията на SOFIX, е въвеждането на максимални тегла. Максималното тегло на една емисия в новия индекс е до 10% от пазарната стойност на фрий-флоута на целия индекс. Максималното тегло на икономическа група е до 25%, като в групата могат да влизат не повече от 4 емисии. (при SOFIX максималното тегло на компания е 15%, а на икономическа група 20%).

Извънредно преразглеждане на базата на BGBX 40 е възможно в следните случаи:
а/ Пазарната стойност на фрий-флоута на дадена емисия надхвърля 15% от пазарната стойност на фрий-флоута на BGBX 40 и анюализираната й месечна волатилност надхвърля 250%;
б/ Пазарната стойност на фрий-флоута на дадена емисия надхвърля 20% от пазарната стойност на фрий-флоута на BGBX 40 и анюализираната й месечна волатилност надхвърля 100%.

Подробен профил на индекса