ЕЛАНА Агрокредит отново беше най-търгуваният инструмент

ЕЛАНА Агрокредит

ЕЛАНА Агрокредит

Първата борсова сесия за седмицата 9-13 декември 2013 г. на БФБ премина при лек превес на купувачите над продавачите. За деня бяха изтъргувани акции на обща стойност 1.95 милиона лева, като от 54 емисии, с които имаше сключени сделки, 29 се покачиха, а 18 затвориха на червено. От борсово представените индекси само BG 40 отбеляза понижение от 0,70 %, докато SOFIX и BG TR30 се покачиха съответно с 0.19 % и 0.06 %.

Николай Кичуков, брокер в ЕЛАНА Трейдинг, отбеляза: „На този фон акциите на ЕЛАНА Агрокредит АД отново бяха най търгуваният инструмент с оборот от 407 хил. лева. Активна търговия имаше още с ФНИ България АДСИЦ (106 хил.лева; + 1,92 %) и компенсационните бонове (105 хил. лева; +8,48 %).“  

Най-печеливши за деня бяха акциите на Енерго Про Продажби АД (+ 14,21 %) и Петрол АД (+ 12,90 %), които отбелязаха двуцифрен ръст, гарниран с прилични обеми. След хубавите покачвания, които регистрираха през изминалата седмица, акциите на Трейс Груп Холд АД (-3,05 %), ЦКБ АД (-2,44 %)и Зърнени храни АД (-1,08 %) отстъпиха от позициите си и донесоха загуби на инвеститорите на дневна база.