ЕЛАНА Агрокредит днес е втората по оборот акция на борсата

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Малко по-активна се оказа срядата за Българска фондова борса от обичайния ритъм. Общият оборот за 27 ноември 2013 г. беше 3,47 млн. лв., като голяма част от него представляваше прехвърляне на пакет за 2,4 млн. лв от ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд на закриващия аукцион. Втората по оборот акция беше ЕЛАНА Агрокредит, която продължава да държи позиция на активно търгувана акция след дебюта си миналия петък. С дружеството се сключиха общо 11 сделки на обща стойност 208 000 лв.  при ръст от 1,98% до 1,03 лв.

Сред най-търгуваните от индивидуалните инвеститори днес бяха акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ (1,29% спад до 2,37) и Химимпорт (2,53% ръст до 1,42), с които бяха сключени най- много сделки. Акциите на Булгартабак холдинг се понижиха с 2,85% до 102,00 лв, при 168 000 лв. оборот.  

И четирите индекса на БФБ-София регистрираха понижения днес – между 0,19% и 0,97%.

Димитър Георгиев, ръководител „Финансови пазари“, ЕЛАНА Трейдинг