ЕЛАНА Трейдинг оглави годишната класация на в. Банкер като Най-добър инвестиционен посредник на 2013 г.

ЕЛАНА Трейдинг

ЕЛАНА Трейдинг

ЕЛАНА Трейдинг застана начело на класацията на българските инвестиционни посредници на в. Банкер и за третото тримесечие на 2013 г., с което оглави годишното подреждане на общността по критериите на традиционната класация. Инвестиционният посредник излезе на първо място с резултатите си през всяко тримесечие от началото на годината, както и за четвъртото тримесечие на 2012 г.

С общо 33 точки в резултат на данни за сделки, оборот, електронна търговия и емисии акции и облигации на БФБ ЕЛАНА Трейдинг излезе на първо място в класацията на в. Банкер.  След него се нарежда ИП Капман с 30 точки и ПФБК  – с 24 точки.

Публикацията във в. „Банкер“

Подробно за ЕЛАНА Трейдинг