Търсене на възможности при ликвидните акции тази седмица

БФБ

БФБ

Седмицата от 28 октомври 2013 г. отново ще бъде белязана от активна търговия с акциите на Химимпорт. Макар че през последните 2 седмици институционални инвеститори закупиха над 500 000 акции на дружеството, все още има предлагане на акции. Най-вероятната хипотеза за тази седмица е да продължи активната търговия около текущите нива, като рискът е за пробив в посока нагоре.

През изминалата седмица бяха прехвърлени два пакета по 5% от Булгартабак Холдинг на съществуващи акционери на дружеството към Корпоративна Търговска Банка, като също прехвърлянето на пакети при Агрофинанс АДСИЦ (също свързано с КТБ) доведоха до рекорден оборот на БФБ. През настоящата седмица акциите на Булгартабак Холдинг при текущите нива 95-102 лв. представляват добра възможност за инвестиция при добро съотношение риск/доходност.

При Монбат бяха изтъргувани акции за почти 6 млн. лв., основно при цена 6.40 лв./акция. Тази седмица инвеститорите могат да търсят възможност за покупка на Монбат на по-ниски нива от текущия пазар, защото това може да се окаже печеливша инвестиционна възможност.

Спекулации за приватизация на БФБ вдигнаха цената на акциите й с 10,6% до 3,18 лв. през миналата седмица. Все още няма категорична информация за бъдещето на борсовия оператор.   

От брокерите на ЕЛАНА Трейдинг