Силен финал за седмицата 15 – 19 юли

Българска фондова борса

Българска фондова борса

Изминалата седмица на Българска фондова борса условно може да се раздели на две части – слаби първи три дни на търговията и раздвижване в четвъртък и петък.  

Без ясен катализатор в четвъртък и петък апетитът за риск като че ли се завърна на БФБ, и позабравените традиционно ликвидните позиции отново излязоха на дневен ред.

Сравнително активна търговия се наблюдаваше при дружествата от групата на Химимпорт АД, тези около Софарма АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Синергон Холдинг АД, Индустриален Холдинг България Ад и др. Всички тези дружества донесоха печалби на инвеститорите.

Всички борсови индекси отчетоха ръстове през предходната седмица – SOFIX + 0,08 %, BGTR 30 + 0,85 %, BGREIT + 0,17 % и BG40 + 0,92 %.  

През изминалата седмица приключи търговото предлагане на БТК АД. Всички останали акции станаха собственост на мажоритарния собственик, а инвеститорите могат да си получат парите от офисите на Корпоративна Търговска Банка АД.

Информацията не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.